19 februari, 2019

Rigga för ett harmoniskt båtliv utan härskare

I FÖRRA NUMRET berättade jag lite om hur snabbt det kan gå att du
själv blir en härskande energitjuv i båten. Och som alltid, i synnerhet i en
båt, kan det bli en kraftig växelverkan mellan två eller flera personer i en
besättning där ett energilöst sinnestillstånd snabbt smittar av sig på
andra som börjar ryta ifrån på samma härskande vis och konflikter och
bråk är ett faktum. Så vad kan du göra för att värja dig från en energitjuv
utan att själv bli en som skäller tillbaka? – Ur Båtliv 1-19