23 april, 2019

Så undviker du tanke-kaos vid tilläggning – tips från coachen

Att manövrera och lägga till med en båt är inte detsamma som att manövrera och parkera en bil – det vet vi. Men i stundens tilläggningshetta kan det lätt glömmas bort. Vind, vågor och strömmar i vattnet runt omkring en båt gör att förutsättningarna snabbt kan ändras, till skillnad från att parkera en bil på stum asfalt i en målad parkeringsruta.

Blir det tankekaos vid tilläggning i en trång hamnbassäng eller brygga så handlar det oftast om att man har missbedömt förhållandena och kommunikationen i besättningen brister för att man inte har haft en tydlig och gemensam målbild på hur hela händelseförloppet ska se ut. Här är några tips på hur att undvika tanke-kaos vid tilläggning:

  1. Bli din egen filmregissör: Visualisera som en film – filmsekvens per filmsekvens, klipp för klipp – hur du vill att alla moment i din tilläggningsmanöver ska finnas med, och ta även med möjliga riskfaktorer som kan inträffa och hur du i så fall ska hantera dom när de inträffar – visualisera en plan B och kanske C.
  2. Informera och instruera din besättning: Har du med dig din partner, barn eller nära vänner – se till att tydligt berätta för dom, och visualisera tillsammans med dom exakt hur varje moment i din film ser ut, och hur deras roller ser ut. Och se även till att ni tillsammans visualiserar hur filmen ska sluta – bra.
  3. Håll ditt sinnestillstånd på plus: Genom att bibehålla ditt bästa möjliga sinnestillstånd kommer du att ta rätt beslut och göra rätt prioriteringar. Vad behöver du ha för typ av puls och känsla i kroppen för att vara i bästa möjliga sinnestillstånd? Tala om för din besättning hur du fungerar och vad du behöver och låt de berätta vad som fungerar för dom.
  4. Bestäm din egen puls och tempo: Se till att det är du som bestämmer ditt eget tempo och inte någon annan i omgivningen. Är det så att du helt plötsligt har en stor båt bakom dig som också tänkt lägga till i den trånga hamnbassängen och som gör att du får en puls som ger dig ett negativt sinnestillstånd, då är det bättre att avvakta, ta en liten loop och låta den andra båten gå före.
  5. Det finns inga misslyckanden bara feedback: Båtlivet är ypperligt för att träna sin flexibilitet och på att ge och ta emot feedback med inställningen att det inte går att misslyckas, däremot går det alltid att lära sig av det som hände och sedan ta den kunskapen med sig till nästa filmregissering. Så ett tips när du ska ge eller ta emot feedback är att göra det när du och din besättning är i ett neutralt eller positivt sinnestillstånd som möjligt. Alltså – feedback innan eller efter att ni har varit i en utmanande situation. Det är också bra att bädda in feedback som kan uppfattas som kritik med något uppmuntrande och positivt.

Rättelse: I min krönika i förra numret nämnde jag Konsumentlagen, vilket ska vara Köplagen som gäller när privatpersoner köper och säljer varor mellan varandra.