Extrem sommar gav tydligt avtryck

2018 var ett av de varmaste år som någonsin har registrerats. Det gav tydliga avtryck i omfattande undersökningar av miljötillståndet längs Svealandskusten.
Klimatförändringen påverkar kustvattnen på flera sätt; de tydligaste är att fisksamhället förändras, algblomningar kan bli vanligare och att syrebrist kan komma att uppstå lokalt.

En ny analys från Svealands kustvattenvårdsförbund visar hur siktdjupet påverkas av lerpartiklar, humus och klorofyll. Det är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då man gör åtgärder mot övergödning. Siktdjupet påverkas också av en tät vegetation i grunda vikar, visar forskningsprojektet PlantFish. De berättar också hur viktigt det är med mycket rovfisk för ett välfungerande kustekosystem.

SLU Aqua redovisar hur fisksamhällena ser ut längs kusten och forskare från Östersjöcentrum diskuterar om musselodlingar kan minska övergödningen i Östersjön. Från Björnöfjärden och BalticSea 2020 slutrapporteras om hur man kan åtgärda en övergödd vik, och vad som krävs för att öka åtgärdstakten. I årets medlemspresentation berättar Mälarens vattenvårdsförbund om hur de arbetar för att åstadkomma en bättre vattenmiljö i denna stora sjö.

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*