4 juni, 2019

Dryga böter efter olycka med motorbåtar

Det var fint väder mitt i högsommaren 2017. Flera båtar höll maklig fart i den trånga farleden in mot Hönö. Nära Valskärs fyr kom en 13 tons Nord West 420 Flybridge i 20 knop västerifrån, girade tvärt runt en grön prick, girade igen och fortsatte med samma höga fart tills den hann upp och kolliderade våldsamt med en Ryds 568 med sju personer ombord.

Fyra personer kastades i vattnet. Föraren av Ryds-båten bröt nyckelbenet, men som genom ett under skadades ingen riktigt allvarligt.

Nord West-föraren, en man i 70-årsåldern utan erfarenhet av stora motorbåtar, skyllde i polisförhöret på styrsystemet och på att vattnet var ”upprört och bubbligt av luft”. Han sa också att han inte sett den andra båten eftersom han styrde ”från toppen av båten”, men att han hörde ”en smäll”.

Jag har skrivit om den här olyckan i Båtliv förut, men först nu, efter nästan två år, avgjordes ärendet i Göteborgs tingsrätt.

Under rättegången nekade mannen till samtliga gärningar, och uppgav att han hade haft ”full kontroll på var de andra båtarna befann sig”.

Tingsrätten – liksom de sju personerna i Ryds-båten – ansåg inte det.

Dessutom avfärdade domstolen Nord West-förarens förklaring om fel på styrsystemet ganska syrligt:

”Det framstår även som synnerligen anmärkningsvärt att X, om han nu misstänkte att det var fel på styrsystemet, ändå valde att fortsätta färden till Danmark ett fåtal timmar efter olyckstillfället för en femdagars båtsemester, utan att dessförinnan närmare undersöka om det var något fel på styrningen.” och ”Tingsrätten anser därför att X förklaring om att olyckan eventuellt orsakades av fel i styrsystemet är en uppenbar efterhandskonstruktion från hans sida som kan lämnas helt utan avseende.”

Mannen dömdes att betala 70 dagsböter à 520 kronor för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Dessutom ska han betala 43 840 kronor i skadestånd till de sju personerna i Ryds-båten.

Domstolen avslog Ryds-förarens krav på ersättning för mellanskillnaden mellan vad försäkringsbolaget givit honom för den skadade båten och vad han ansåg den vara värd. En hänvisning till två Blocket-annonser ansågs inte räcka som objektiva bevis. Dessutom avslogs både hans begäran om ersättning för ett gymkort han inte kunnat utnyttja (domstolen menade att han kunnat frysa det) och hans krav på 4 662 kronor för “förlust av fritid”.

Målsägarbiträdet hade begärt ersättning för 45,9 timmars arbete, men fick nöja sig med att debitera för 25 timmar.

Det blev en smärtsam och dyr historia för alla inblandade, som hade kunnat undvikas helt om Nord West-föraren hade dragit ned farten.