20 juni, 2019

Nu börjar algblomningen – bottendöden rekordstor

Enligt SMHI har nu den första algblomningen drabbat Östersjön. Höga halter av fosfor från framförallt lantbruket och döda bottnar i kombination med sommarvärmen är drivande faktorer. Algblomningen är ett tydligt och allvarligt tecken på att Östersjön inte mår bra, men lösningar finns inom räckhåll om vi arbetar tillsammans, säger WWF.

– Att Östersjön är ett sjukt hav blir kanske allra tydligast för oss varje sommar när vi möts av algblomning och igenslammade vikar. Länderna runt Östersjön måste arbeta tillsammans och leva upp till sina löften. Vi måste kraftigt minska utsläppen av övergödande ämnen om vi ska kunna rädda Östersjön, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Algblomningen har nu börjat i området runt Gotland och en viss ytansamling har bildats. När blomningen når kusten är i dagsläget oklart då tillväxt och spridning är beroende av väder och vind.

Näringsläckaget från främst lantbruket är den största källan till övergödningen, som i sin tur leder till ökad algblomning och bottendöd. Det är sedan länge känt att Östersjön nu har en bottenyta dubbelt så stor som Danmark som är helt syrefri. Enligt SMHI är nu omkring 60 000 kvadratkilometer av botten helt syrefri, vilket är den sämsta siffran någonsin.

Ett sätt att minska jordbrukets näringsläckage till Östersjön är att återskapa och anlägga våtmarker som fångar upp fosfor och därmed bidrar till att minska övergödningen. Även anläggning av kantzoner för att skilja åkermarken från vattendrag samt mindre gödsling bidrar till att minska näringsläckaget.

– Det är viktigt både för miljön och den ekonomiska utvecklingen i regionen att vi ställer om till ett mer östersjövänligt lantbruk. Men för att lyckas med det måste politiker, företag och konsumenter uppmuntra och stötta de bönder som ställer om. Förändring måste ske på alla nivåer om vi vill se mindre av algblomningarna under framtida somrar, säger Anders Alm, östersjöexpert på WWF.

Övergödningen i kombination med ett för hårt fisketryck och parasiter har gjort att torsken i Östersjön är under stark press och riskerar att försvinna för alltid. WWF ser mycket positivt på regeringens förslag att stoppa torskfisket under 2019, så att beståndet får chans till återhämtning. Rovfiskar som torsken spelar en viktig roll i näringskedjan och bidrar till att hålla ekosystemet i balans och algblomningen på en lägre nivå.

Läget i Östersjön är allvarligt men mycket arbete görs för att vända utvecklingen. Våra reningsverk blir allt mer effektiva och kan ta bort uppemot 97 procent av all fosfor i avloppsvattnet, vilket lett till att utsläppen från land har minskat. Sedan i år är det också förbjudet för passagerarfartyg att dumpa sitt avloppsvatten i havet.

Blue-green algae (Cyanophyta) in the Baltic Sea, Finland.

Bildtext: Algblomning i Östersjön. Foto: Pävi Rosqvist, WWF Finland.