30 augusti, 2019

Försvåra för motortjuvarna i höst

Hösten är en kritisk period för båtägarna ur stöldsynpunkt. Skolorna börjar, sommarställen besöks inte lika ofta och båtarna används mer sällan. Nätterna blir mörkare och längre.

Den kritiska perioden är från slutet av augusti fram till oktober, speciellt veckorna före och efter upptagning av båten. Organiserade brottsnätverk har specialiserat sig på svenska utombordsmotorer som sedan säljs i utlandet. Mest utsatt är du som är ägare till en modern fyrtaktsmotor och polisen rekommenderar därför att du vidtar brottsförebyggande åtgärder.

År 2018 stals cirka 2 500 motorer. Tyvärr talar mycket för att år 2019 blir ännu värre.

Åtgärder du kan göra för att försvåra för tjuven under vinterförvaringen:

  • Fundera över hur och var du skall förvara din båt under vintern
  • Hur ska båtarna placeras på uppställningsplatsen för att försvåra en stöld?
  • Ta bort allt som du kan ta bort från båten som är stöldbegärligt
  • Är du med i Båtsamverkan?
  • Hur kan ni förlänga vaktgången under sen höst och tidig vår?
  • Har du fyllt i båtkortet (uppgifter om båt och motornummer)?
  • Har du stöldskyddsmärkt din motor/båt?
  • Installera spårsändare.

Du hittar flera tips på https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/

Båtsamverkan fungerar

Det finns mycket man kan göra för att höja säkerheten. Det gäller att beakta de lokala geografiska förutsättningarna och försöka använda dem till sin fördel.

Båtsamverkansorganisationen finns till för dig som vill engagera dig.

Du hittar dem på:

www.polisen.se

www.larmtjanst.se

Foto: Thomas Andersson, Polisen Lysekil.