4 september, 2019

S/Y Jennifer i grundstötning utanför Sandhamn

Den svenska segelbåten S/Y Jennifer med crew startade 1 september från Stockholm för att segla till Lagos i Portugal. Via Saltsjöbaden skulle de först till Sandhamn, men gick på grund. Vinden var sydlig och sydvästlig cirka 7–10 m/sek.

Så här berättar skepparen, Lasse Hässler, själv om vad som hände:

– Vi valde att gå den lite ovanligare vägen öster om Runmarö för att sen korsa Gråskärsfjärden till Sandön. Denna fjärd har många grynnor, men en farled är utstakad i Navionics sjökort i min iPad som är fäst framför ratten.

– Jag valde att gå norr om Sandön som är kortare än att gå runt Sandön på dess sydöstra sida. Jag gav rorsmannen en kurs som låg något norr om den utpekade farleden på kortet. På Navionics kort visar en utzoomad bild ett grundflak på 3 meter, men zoomar man in står det 6 meter och inne i det ljusblå fältet syns en grynna tydligt.

– Plötsligt började det regna, rorsmannen tappade koncentrationen och innan vi visste ordet av körde vi rakt upp på grynnan i cirka 5 knop. Det blev ett fruktansvärt krasch, vi studsade ett antal gånger, mer krasch, och så småningom kom vi av grynnan. Rodret var skadat och propellern likaså. Det gick inte att köra motorn. Vi lyckades segla in till Sandhamn, även om det var svårt att styra. Rodret var brutet på mitten. Väl i Sandhamn mötte en KSSS tender som lotsade in oss till bryggan. Dagen därpå fick vi bogsering till Bullandö marina där Jennifer nu ligger uppe på land.

– Problemet med de elektroniska sjökort som man kan zooma in och ut är att viss information ibland försvinner.

Bilderna visar Gråskärsfjärden.

Den stora bilden är hämtad från en tidigare segling med Jennifer.