11 oktober, 2019

Båtupptagning – sex steg för säkrare vinterförvaring

Det är hög tid att göra båten redo för vinterförvaringen. Här är några bra tips om hur du kan ge båten en så trygg vintervila som möjligt.

Oavsett om man väljer att ta upp båten eller låter den ligga kvar i vattnet över vintern finns det mycket som ska bestyras nu på hösten. Med rätt insatser kan man slippa både skador och stölder när båten går i ide.

  1. Upptagning

Vid upptagning är det viktigt att surra all last som kan förskjutas så att båtens tyngdpunkt inte kan förflyttas vid lyftet. Lyftbanden eller stropparna ska placeras så att inget skadas under lyftet.

– För att lyftbanden ska kunna placeras rätt, bör man känna till båtens totala vikt, viktfördelning och bottenprofil. Lyftet görs helst av kunnig båtpersonal. Gå aldrig under hängande last! säger Arvid Böhm, båtexpert på If i ett pressmeddelande.

Det finns skäl att tänka till en extra gång om du planerat att vinterförvara båten i sjön. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av snö, is och frost. Eventuell skada kan bli mycket dyr.

– Det innebär stora risker att låta båten ligga kvar i sjön under vintern. Den kanske största risken är frostsprängning. Om du väljer att låta båten ligga kvar i sjön, är det normalt lämpligt att stänga eller täta alla skrovgenomföringar som ligger under och strax ovanför vattenlinjen. Alla ledningar, kranar, ventiler, kylmantlar, kylsystem med mera som innehåller vatten måste tömmas och/eller förses med frostskyddsmedel, säger Arvid Böhm.

  1. Rengöring

– Tvätta båten noggrant både in- och utvändigt, så undviker du mögelangrepp och det blir lättare att vaxa båten på våren, säger Arvid Böhm.

Tänk på att gammal färg och alger som spolas av kan innehålla gifter som bör tas om hand.

  1. Pallning och stöttning

När båten ligger i sjön, bärs den upp av den del som ligger under vattenlinjen med ett jämnt tryck mot hela undervattensskrovet. På land måste hela båten bäras upp på ett fåtal punkter, vilket innebär stor punktbelastning och ofta dålig stabilitet. Båtar på land ska vila på en så kallad pallning och stöttas med bockar. Pallningen är ett underlag som består av grovt virke eller bockar av trä eller stål.

– Använd rätt metod, när du pallar och stöttar båten. Välj metod efter båtens storlek, vikt, form och konstruktion och ta hänsyn till vindförhållanden, vindfång, markens beskaffenhet och känslighet för tjäle, regn och översvämning på uppläggningsplatsen. På låga stränder ska båten placeras så långt upp på land, att den inte kan nås ens av extremt högt vattenstånd eller svallvågor.

Marken, där pallningen sker, bör vara plan och utgöra ett fast underlag.

– Det är viktigt att pallningen har bred och stabil bottenyta, eftersom nästan hela båtens tyngd kommer att vila på pallningen. Ta hänsyn till att båten kan tyngas av regn, snö och is och att stöttor och pallning kan röra på sig om det blåser mycket. Se därför till båten lika ofta på vintern som på sommaren och justera stöttning vid behov, säger Arvid Böhm.

  1. Täckning för vind och regn

Båten behöver täckas med presenningar eller annat skydd för vind och nederbörd. Det gäller även fören och aktern.

– Snåla inte med storlek på presenningen. Det ska inte finnas några glipor. Presenningen ska vara sträckt så att det inte bildas säckar där vatten och snö kan samlas, säger Arvid Böhm.

Undvik att fästa presenningar i båtstöttorna, då de kan ryckas loss i höststormarna, med katastrofala följder.

– Ett gott tips är att istället binda dem i sandfyllda dunkar som ger mjukare rörelser i presenningen. Se också till att finns ventilation när du täcker båten, så att det inte blir mögelangrepp.

  1. Regelbunden tillsyn

Båtar kräver uppmärksamhet även under vinterhalvåret. Vid varning för storm eller kraftig blåst bör förtöjningarna tittas till både före och efter stormen.

– Ta en sväng förbi båten för att se att täckningen är på plats och att stöttningen inte flyttat på sig. Om den är kvar i sjön kan löv och annat som yr runt lätt sätta igen en självläns. Påfallande många båtar sjunker vid sin brygga under höst och vinter, säger Arvid Böhm.

  1. Undvik stölder

Den här perioden av året råder högsäsong för båtmotorstölder.

– Töm båten på sådant som är värdefullt. Förvara utombordsmotorn och annan utrustning inlåst, är inte detta möjligt är det en god idé att placera båten så att motorn inte går att plocka av. Om du har en stege vid båten ska du låsa fast den så att tjuven inte kan använda den och klättra upp i båten, säger Arvid Böhm.

Tänk på att motorer, drev och annan utrustning ersätts med avdrag baserat på objektets ålder.

Många av stölderna kan förebyggas med hjälp av båtsamverkan.

– Förvara båten på en plats där många människor rör sig. Ordna helst med bevakning där du har båten förvarad. Genom att hjälpas åt att se efter varandras båtar minskar risken att drabbas av stölder, säger Arvid Böhm.

Sammanfattning

Undvik skador vid upptagning och landförvaring genom att se till att:

– Kran och lyftanordning är hela och dimensionerade för båtens storlek och vikt.

– Pallningen klarar båtens vikt.

– Stöttningen är stabil och tål påfrestningar under

– Täckning är korrekt fastgjord och inte nöter på båten.

Källa och foto: If.

Boats in winter storage covered with tarps and supported by scaffoldings. Winter storage on land protects the boats from the sea ice that could otherwise cause damage to the keels.