15 oktober, 2019

Svenska Båtunionen hjälper båtklubbar hitta gifter på båtbottnar

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger startar Svenska Båtunionen (SBU) ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i egen regi med så kallad XRF-mätning.

– Redan insamlade mätresultat visar på en mindre andel båtar med höga halter av koppar och även giftigt TBT på många båtklubbar, TBT har varit förbjudet sedan slutet av 80-talet. Genom att tillhandahålla både XRF-mätutrustning och utbildning hjälper vi båtklubbarna att förhindra förorening av båtklubbarnas mark och vattenområden och båtägaren att skydda sig mot skadliga ämnen när han eller hon underhåller sin båt, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på SBU.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är väldigt dyra och kräver utbildning och tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att användas.  Genom projektet tar SBU ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan.

SBU ser ett behov av bottenundersökningar på fler än 2 000 båtar nästa år för att båtklubbarna ska kunna nå upp till kommunernas miljökrav. Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

Projektet startas inom kort genom ett pilotprojekt i tre båtklubbar inom Nacka kommun med ett första möte 21 oktober. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under våren och hösten 2020.