28 oktober, 2019

”Vi ska komma åt de internationella stöldligorna”

Bildtext: SBU:s ordförande, Christer Eriksson (t. v.) hade ett möte om båtmotorstölderna med inrikesminister Mikael Damberg (S) tisdag 29 oktober

De internationella stöldligorna ska stoppas. Det tydliga budskapet levereras av inrikesminister Mikael Damberg (S), som i ett möte med SBU:s ordförande berättade om flera nya initiativ.

Problemet med de internationella stöldligornas härjningar drabbar inte bara båtägare. Allt ifrån lantbrukare till byggföretag drabbas mycket hårt av ligornas framfart.

SBU:s ordförande, Christer Eriksson, uppvaktade inrikesministern tisdag 29 oktober i den här frågan. Han fick inget konkret löfte från Mikael Damberg, men mycket kommer att hända i den här frågan de närmaste tiden.

– Det här var ett otroligt viktigt möte. Vi ska komma åt de här internationella stöldligorna och vi ska angripa dem från flera olika håll, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

– Det är inte bara båtägare som drabbas. Det är internationellt och organiserat och det är därför vi måste göra flera olika insatser. Vid sidan av att bygga ut polisen med 10 000 fler polisanställda, vilket kommer att göra skillnad, så ska vi försöka stoppa det här vid gränsen redan när ligorna är på väg in.

– Vi har startat en utredning som kommer snart som handlar om att ge polisen nya befogenheter vid gränskontroller. Vi kan till exempel använda kameraövervakning på ett mycket smartare sätt genom att följa rörelser och trafikmönster vid gränsen för att komma åt de här ligorna.

Polisen, Kustbevakningen och Tullen har ett uppdrag från regeringen att bekämpa internationella stöldligor. Det är det som de ska redovisa i mars. De kan lägga förslag och Mikael Damberg säger att han skulle bli förvånad om de inte gör det.

– Jag är positiv efter vårt möte. Vi har inte kommit helt i mål, men jag förväntar mig att det kommer att hända mycket nästa år, säger SBU:s ordförande, Christer Eriksson.

– Jag uppfattade Mikael Dambergs ord som ett halvt löfte att vi kan se resultat redan 2020. Det var ett mycket positivt möte, där Mikael Damberg även berömde Svenska Båtunionens arbete.

Båtmotorstölderna minskar i landet – ökar i Stockholmsområdet

Båtmotorstölderna är fortfarande på en fortsatt mycket hög nivå. Den senaste statistiken visar att stölderna minskar något i hela landet, men att de har ökat med 19 procent i polisregion Stockholm i år.

Detta framgår av den senaste statistiken från Brå (11 oktober). Förra året stals över 2 500 båtmotorer i landet. Det motsvarar ett värde på cirka 300 Mkr. Den absoluta majoriteten förs ut ur landet av internationella stöldligor.

Under de tre första kvartalen har det polisanmälts 1790 båtmotorstölder i Sverige, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2018. Dock har stölderna i polisregion Stockholm ökat under året med 19 procent. Det visar den senaste statistiken från Brå.

Under det första kvartalet ökade antalet båtmotorstölder med 19 procent i hela Sverige. Ökningen kunde man se i alla polisregioner.

– Vi såg att nya grupperingar, internationella brottsnätverk, gav sig på vinterförvaringen som oftast är obevakad. Det har helt enkelt blivit svårare att stjäla båtmotorerna under sommarperioden då Båtsamverkan är igång vilket kan ha bidragit till en förflyttning av antalet stölder under vinterhalvåret, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Från och med maj fram till sista september i år har antalet stölder börjat minska i landet jämfört med samma period 2018. Under året har det polisanmälts totalt 1 790 båtmotorstölder vilket kan jämföras med samma period 2018 då det polisanmäldes 1 941 båtmotorstölder.

Källa: Larmtjänst.


Diagrammet visar antalet polisanmälda båtmotorstölder under 2018 och 2019 fördelat på månad.


Diagrammet ovan visar stöldutvecklingen i polisregion Stockholm.

För att minska risken för båtmotorstöld:

  • Gå med i Båtsamverkan.
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb.
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad.

Bildtext: Båtmotorstölderna minskar i landet som helhet, men ökar kraftigt i Stockholmsområdet.