27 november, 2019

Förbättrad Båtklubbsförsäkring från SBU

SBU:s Båtklubbsförsäkring har än en gång förbättrats på flera punkter. Trots att medlemmarna får mer för pengarna görs förbättringarna utan premiehöjning.

Nyheterna gäller från 1 januari 2020.

– Det är fjärde året i rad som Båtklubbsförsäkringen förbättras. Under samma tid har premien endast justerats något enskilt år och med enstaka procent, säger Per Grywenz, vd Svenska Sjö.

Förbättringarna 2020:

Egendomsskyddet i grundförsäkringen fördubblas från 2 till 4 prisbasbelopp (1 pbb = 47 300 kr 2020).

Rättskyddförsäkringen i grundförsäkringen höjs från 5 till 6 pbb. Från 7–8 pbb i tilläggsförsäkringen.

Oljeskadeförsäkringen gäller även för skada på egen egendom.

Sedan tidigare gäller olycksfallsförsäkringen för alla medlemmar så fort de vistas på klubbens områden. Om det är en aktivitet på annan plats till exempel en båtriksdag så gäller den också. För icke medlemmar, till exempel i en seglarskola så omfattas även dessa under sådan aktivitet.

I tilläggsförsäkringarna kan SBU nu också erbjuda fullvärdesförsäkring för byggnader och olycksfallsförsäkring för anhörig som då gäller precis som för en medlem.

Bilden är från Lommabuktens Seglarklubb, som har utsetts till Årets Båtklubb 2016 av tidningen Båtliv.