3 december, 2019

Äntligen händer det något!

Nu har vi kommit i kontakt med den som bör ha störst befogenhet att se till att tullen får möjlighet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer, nämligen vår inrikesminister Mikael Damberg. Mitt besök hos honom den 29 oktober tillsammans med Båtlivs Lars-Åke Redéen blev ett steg i rätt riktning för att påverka så att vi slipper ha utländska stöldligor i Sverige. Jag har stora förhoppningar om att vi äntligen under 2020 kommer att se betydligt färre stölder.

Jag var inbjuden till TV4 på morgonen samma dag för att informera om stölder av båtmotorer. Då framkom det att jag skulle träffa inrikesministern, vilket säkert är ett bra symbolvärde för SBU.

I september hade Nordiska Båtrådet årsmöte i Köpenhamn. Vi var plats med tre representanter från Svenska Båtunionen. Många frågor liknar varandra över gränserna i Norden, såsom säkerhetsfrågor, flytvästanvändningen och promillehalten på sjön. Man beslöt att göra ett gemensamt uttalande kring problemet med att stöldgods kan föras ut ur Sverige utan kontroll.

Östergötlands Båtförbund fyller 50 år i år. Jag och Peter Karlsson gratulerade med att överlämna ett SBU standar. Firandet ägde rum på färjan Cinderella. Peter och jag fick tillfälle att föreläsa om våra kärnfrågor för ca 50 personer från deras förbund.

Årets Unionsråd ägde rum på Lidingö, Skogshem & Wijks konferensanläggning. Styrelsen hade ett annat upplägg på dagordning än tidigare år. Vi hade bjudit in en organisationskonsult, Lars-Åke Tjernström som skulle leda grupparbeten och föreläsa om ”Förbundens roll och åtagande”. Ett annat ämne på Unionsrådet behandlade förslag om en ny Båtriksdagsordning. Hans Öhlund redogjorde och ledde sedan grupparbeten kring arbetsgruppens förslag till ny Båtriksdagsordning. Dessutom hölls en extra Båtriksdag. Två ärenden fanns på dagordningen. Den ena var beslut om att ändra valnämndens sammansättning, från tre ledamöter till fem. Extra Båtriksdagen beslöt detta. Det andra ärendet handlade om att ändra ordalydelsen angående begreppet medlemmar i våra stadgar. Det beslöts att ärendet skulle ytterligare utredas.

Sammanfattning av årets Unionsråd är att delegaterna vill ha mer verksamhetsfrågor och mindre organisationsfrågor att behandla.

På min semester på Kanarieöarna besökte jag en stor fritidsbåthamn i Porto Mogan. Av en tillfällighet sprang jag på hamnkaptenen. Trots viss språkförbistring så pratade vi allmänt om båtlivet på Kanarieöarna och om stölder av båtar och båtmotorer. Man har inte de problemen eftersom det inte finns färjor som trafikerar andra länder än Spanien. Här är kontrollen betydligt strängare än i Sverige.

Styrelsen håller nu för fullt på att planera nästa års båtmässor och kommande Båtriksdag i Karlstad.

Till dess, ha en bra avslutning av 2019 och en bra början på 2020!

Christer Eriksson

Ordförande