18 december, 2019

Nytt biobränsle minskar båtars miljöpåverkan

Gevo, Inc. är ett amerikanskt baserat biobränsleföretag som producerar förnybart bränsle för att hjälpa båtar att köra bättre och samtidigt minska deras kolavtryck. Företaget tillverkar isobutanol från oätbar majs. Fördelarna är bland annat att det inte absorberar vatten, det är inte frätande på marina bränsleledningar och bränslesystemkomponenter och det skadar inte glasfiberbränsletankar.

Gevo är ett innovationsföretag som kommer att ställa ut på Boot Düsseldorf i januari 2020. Förutom isobutanol som kan blandas i bensin visar företaget även upp förnybar diesel med låg koldioxidhalt, enligt en pressrelease.

Enligt Gevo, Inc. Kan alla båtar med använder bensinmotorer kan dra nytta av isobutanol. Det är ett syreformigt blandningsmedel som blandas med bensin och förbättrar prestanda och tillförlitlighet. Företaget säger sig använda nya sätt för att producera förnybart biobränsle och kemikalier.

Gevo tillverkar isobutanol av oätbart ”Nr 2-majs”. Isobutanol (”biobutanol”) har flera fördelar:

Isobutanol absorberar inte vatten – en viktig funktion för de öppna och ventilerade bränslesystemen som de flesta båtar använder.

Den fräter inte på marina bränsleledningar och bränslesystemkomponenter.

De skadar inte glasfiberbränsletankar och det kan inte orsaka galvanisk korrosion i aluminiumbränsletankar.

USA-baserade National Marine Manufacturer Association (NMMA) har godkänt isobutanol som ett bränsleoxidatblandningsmedel.

Koldioxidavtrycket är väsentligt lägre än till och med andra biobränslen.

Gevo har också nyligen utvecklat en process för tillverkning av förnybar diesel med låg koldioxidhalt. Den förnybara dieseln förväntas minska partiklar och koldioxidutsläpp.

Info: www.gevo.com