Färre motorstölder totalt – ökning i Stockholm

2019 bröts trenden med de ständigt ökande båtmotorstölderna. Totalt minskade stölderna, men i Stockholm ökade de kraftigt.

Ifjol polisanmäldes totalt 2 270 stulna båtmotorer i hela landet. Det är en minskning med 9,5 procent jämfört med 2018 (2 510 stölder). Stölderna av motorer ökade däremot i polisregion Stockholm med hela 14 procent, enligt den senaste årsstatistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Minskningen i landet skulle kunna förklaras med de goda effekterna av Båtsamverkan samtidigt som polisen i Västra Götaland under året har kunnat gripa ett flertal båtmotortjuvar, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Under första kvartalet såg stöldstatistiken över båtmotorer för året dyster ut. Då hade stölderna ökat med 19 procent jämfört med samma period 2018.

– Det var internationella brottsnätverk som gav sig på vinterförvaringen av båtmotorerna, säger Carina Birking.


Bilden visar antalet stölder under 2019 fördelat på månad jämfört med 2018.

Därefter har stölderna av båtmotorer i landet stabiliserats och minskat jämfört med samma period 2018. Minskningen har skett i alla polisregioner bortsett från region Stockholm och region Mitt, där stölderna har ökat.

Under året har det polisanmälts 933 stölder av båtmotorer i polisregion Stockholm, vilket är en ökning med 14 procent. I region Mitt har stölderna ökat med 18 procent, från 169 stölder under 2018 till 199 stölder under 2019.

– Att stölderna har ökat i Stockholmsområdet skulle kunna beror på tillgängligheten, dvs goda förutsättningar att ta ut godset ur Sverige. Sedan är skärgården i Stockholm svår för Båtsamverkan eftersom det finns många privata bryggor, säger Carina.


Bilden visar antalet båtmotorstölder 2019 fördelat på polisregion jämfört med 2018.

Carina säger även att polisen i regionen tyvärr inte har tillräckliga resurser för att kunna starta upp Båtsamverkan på alla de klubbar som behövs.

– På Vätö i Norrtälje har man däremot haft ett projekt för att minska båtmotorstölderna och där har stölderna minskat kraftigt, säger Carina.

Något som man kunnat se under året är en ökning av antalet stölder av stora motorer, det vill säga 100 hk eller större.

I februari 2018 gav justitieminister Morgan Johansson (S) ett uppdrag till Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget har ska slutredovisas i februari 2020.

Källa: Larmtjänst.

Minska risken för båtmotorstöld

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att sändaren är aktiverad.

Bildtext:
Motorer från en gömma i Ljungskile dagen före julafton. Foto: Thomas Andersson.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*