23 januari, 2020

Torqeedo och ZF utvecklar elektriskt segelbåtsdrev

Torqeedo och ZF satsar på att utveckla ett gemensamt framdrivningssystem för segelbåtar. Det är ZF:s styrbara segelbåtsdrev Steerable Pod Propulsion system (SPP) som kombineras med Torqeedos Deep Blue system.

Dessa system på 50 kW respektive 100 kW med elektrisk framdrivning innebär utmärkt manövrerbarhet med joystickhantering. Det innehåller också ett hydrosystem så att båtarna kan skapa sin egen energi.

Effektiviteten i hydrogeneratorns effektivitet åstadkoms genom att reversera ZF:s styrbara segelbåtsdrev medan båten seglar. Propellern genererar då elektricitet för att ladda båtens högkapacitetsbatterier. Kraften kan därefter användas för framdrift och alla andra system för DC och AC ombord.

Ägare av båtar upp till 120 fot kan använda systemet. Det gör också att behovet av en extra dieselgenerator ombord reduceras till att bara behövas vid längre hamnliggande utan tillgång till landström.

– Segelbåtar är en av de första båtapplikationerna att migrera från förbränningsmotorer till renare, elektriska lösningar. Den här produkten från samarbetet mellan ZF och Torqeedo blir en viktig milstolpe under det här teknikskiftet, säger Dr. Christoph Ballin, vd och medgrundare till Torqeedo GmbH.

Enligt planen ska produkterna lanseras senare i år.