29 januari, 2020

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Tisdagen 28 januari inleddes årets isbrytarsäsong med att statsisbrytaren Ale assisterade ett handelsfartyg ut från Luleå. Säsongsstarten som inleddes något senare än normalt har inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket.

– Årets säsongsstart för isbrytarna inleddes något senare än under de senaste åren, men det är fortfarande flera månader kvar av vintersjöfartssäsongen, säger Amund Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Det milda vintervädret har tydligt märkts av utmed de svenska kusterna, men också lett till att sjöfarten till och från de svenska hamnarna hittills klarat sig helt utan isbrytarassistans. Väderförhållandena har samtidigt inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket. Men under de senaste dagarna har både kyla, snöfall och ostliga vindar över Bottenviken snabbt förändrat isförhållandena.

– Nu har en del av den nybildade isen blåst samman till en stampisvall på Bottenviken strax öster om Luleå. Isbrytaren Ale är nu i drift och är redo att assistera sjöfarten. Från och med onsdag förmiddag är även isbrytaren Frej i omedelbar beredskap, säger Amund Lindberg.

Med start söndagen den 2 februari gäller skärpa restriktioner för sjöfarten till och från hamnarnas längs med sträckan Kalix – Haraholmen. Restriktionerna syftar till att öka sjötrafikens smidighet och införs varje vinter för de områden där isen kan påverka sjöfarten.

Restriktionerna innebär också att enbart fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Även på Ångermanälven gäller restriktioner sedan början av januari.

Fakta – Sjöfartsverkets isbrytning

Sjöfartsverket ansvarar för att samtliga svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.