Legendarisk isbrytare snart redo att möta våren

Isbrytaren Sankt Erik ligger sedan december i den stora dockan på Stockholms reparationsvarv på Beckholmen. En rad omfattande åtgärder genomförs och bland annat byts över 100 m2 plåt. Fortsätt läsa Legendarisk isbrytare snart redo att möta våren

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Tisdagen 28 januari inleddes årets isbrytarsäsong med att statsisbrytaren Ale assisterade ett handelsfartyg ut från Luleå. Säsongsstarten som inleddes något senare än normalt har inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket. Fortsätt läsa Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Besvärligt isläge i flera svenska farvatten

Efter en lång period med kyla och relativt måttliga vindar har förhållandena under vecka elva förändrats vilket i sin tur inneburit ett betydligt besvärligare isläge i flera av de svenska farvattnen. Detta på grund av att friska till hårda vindar från norr som sedan början av den gångna veckan bitvis pressat ihop isfältet ordentligt. Det är framförallt i Norra Kvarken som isdriften varit som störst. Fortsätt läsa Besvärligt isläge i flera svenska farvatten

Ale först ut av de svenska isbrytarna

Isbrytaren Ale har inlett årets isbrytningsexpedition och assisterar fartyg till och från hamnarna längst upp i norra Sverige. Istäcket är 15 till 20 centimeter.
– Det är troligt att isen ligger på hela Bottenviken om en dryg vecka, säger Ulf Gullne, chef för isbrytarledningen vid Sjöfartsverket. Fortsätt läsa Ale först ut av de svenska isbrytarna

Ny samförståndsöverenskommelse om isbrytningen

Sverige har undertecknat en överenskommelse med Finland och Estland om isbrytning i Östersjön. Nu finns det ett officiellt samförstånd mellan länderna att utforska ytterligare samarbete för en kostnadseffektiv vintersjöfart. Fortsätt läsa Ny samförståndsöverenskommelse om isbrytningen