17 februari, 2020

Nya pengar till båtskrotning i år

För tredje gången anslår Havs- och vattenmyndigheten pengar till båtskrot. 4 Mkr finns tillgängliga för den som vill skrota båten senast 31 december i år.

Det är tredje gången Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avsätter pengar till båtskrotning. Första gången skrotningspremien infördes var hösten 2018. Många båtar har sedan dess lämnats in för skrotning och därmed återanvändning av material och energi.

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper till att hitta transportör var du än bor i landet. Båtretur är en samverkansplattform utan vinstintresse som jobbar för att det ska bli så enkelt som möjligt att skrota sin båt.

Fakta: Bidrag till skrotning

  • Satsningen gäller båtar som ägs av privatpersoner.
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo och max tre ton.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuella saneringskostnader.
  • Erbjudandet gäller så länge stödet räcker, dock längst till 31 december 2020.
  • Anmäl på www.båtretur.se om du vill skrota din båt.