19 februari, 2020

WWF satsar på ett friskare Östersjön med hjälp av Postkodlotteriet                          

Med hjälp av Postkodlotteriets stöd till projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” kommer WWF att sätta igång arbete i flera kust- och skärgårdsområden. Det handlar om naturvårdsinsatser i världsarvet Höga Kusten i Ångermanland, Stockholms skärgård och biosfärområdet Kristianstads vattenrike i Skåne.

Östersjöprojektet – som ska fokusera på marina naturvårdsinsatser i grunda havsvikar från norr till söder – är tänkt att engagera och aktivera människor i alla åldrar. Allmänheten ska också kunna rapportera in vad de ser till forskarna i så kallad medborgarforskning.

– Vi är otroligt glada för stödet från Postkodlotteriet och alla lottköpare. Det bidrar till vårt långsiktiga arbete med natur och miljö. I vårt nya ”drömprojekt” för Östersjön ska vi tillsammans med lokala aktörer jobba för att stärka och återställa marina livsmiljöer och minska övergödningen i grunda havsvikar. Områdena är jätteviktiga för både fisk, blåstång och ålgräs, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Projektet handlar också om att återskapa flera våtmarker nära Östersjön för att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. Nya vandringsvägar för fisk ska också skapas liksom ett större blåstångsområde.

Att ekosystemen fungerar är en förutsättning för att natur och människor ska få livskraftiga kust-, havs- och skärgårdsmiljöer.

– En viktig pusselbit för att skapa ett friskt och livskraftigt Östersjön är att bryta ner de stora problemen till lokal nivå. Då blir de mer överskådliga. Det handlar om att satsa på åtgärder som leder till förbättringar och att skapa goda exempel med modellområden. Om de lyckas kan de skalas upp och spridas till många fler, säger Yvonne Blombäck som ansvarar för WWF:s kust och skärgårdsprogram.

Fakta: Postkodlotteriets överskott på drygt 1 miljard kronor delades den 18 februari ut till 57 organisationer som arbetar för bättre villkor för människor, djur och natur. Tack vare alla lottköpare har organisationerna fått ta emot över 11 miljarder kronor sedan Postkodlotteriet startade 2005.

WWF fick utöver 27,8 Mkr från Postkodlotteriets fond Drömprojektet till projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” även ta emot ett obundet basstöd på 20 Mkr.

WWF ska sätta igång med naturvårdsprojekt med stöd av Postkodlotteriet i Höga kusten, Ångermanland, Stockholms skärgård och Kristianstads vattenrike i Skåne. Foto: Germund Sellgren.