13 mars, 2020

Svenska Båtunionen ställer in årets Båtriksdag

Svenska Båtunionen (SBU) ställer in sitt årsmöte (Båtriksdagen), som skulle ha hållits i Karlstad 4–5 april.

Svenska Båtunionens styrelse har i dag beslutat att ställa in Båtriksdagen utifrån den risk vi i nuläget befinner oss i gällande Coronavirusets framfart.

Regeringens beslut är att man inte får ha arrangemang med över 500 personer, men vi anser att vi är många som är i riskgruppen, därav vårt beslut.

Vi kommer att hålla oss informerade om vad myndigheter fattar för beslut och vad vi ser för risker med att så många människor träffas utifrån vår riskgrupp.

Vi kommer att hålla er informerade om när och hur vi kan hålla Båtriksdagen.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Båtriksdagen 2019 hölls i Linköping.