18 mars, 2020

Trender för elmotorer och utombordare

Det går fortfarande mycket trögt med försäljningen av elbåtar, men på marknaden för elutombordare är det mer fart. Elmotorer har många fördelar på vissa typer av båtar.

Fortfarande är det dock ytterst små volymer det handlar om, sett till den totala världsmarknaden. I hela världen såldes det cirka 842 000 utombordsmotorer 2018 (Yamaha Motor 2019 Factbook). Av detta stod försäljningen i Nordamerika för 36% (306 000 enheter) medan Europa svarade för 31% (262 000). Övriga världen stod för 33% (274 000). Statistiken haltar en del eftersom USA-marknaden traditionellt brukar svara för en betydligt större av världsmarknaden.

Enligt en artikel i branschtidningen IBI har försäljningen av utombordsmotorer totalt sett ökat 30% de senaste tio åren. Den internationella trenden är tydlig med allt färre inombordare och allt fler utombordare, särskilt på den amerikanska marknaden.

Ökningen för utombordare med elmotorer är på en låg nivå, men den förändras snabbt och ökar stadigt.

Flera saker driver utvecklingen av elmotorer. Lagar och regler för hur förbränningsmotorer får användas är ett av de argument som styr försäljningen. Båtägare kan räkna med fler begränsningar för att köra med snabbgående motorbåtar och att använda förbränningsmotorer när miljöargumenten tilltar. Utvecklingen är dock väldigt motsägelsefull – medan vi européer köper allt fler elmotorer väljer många båtägare på den amerikanska marknaden allt större och bensindrivna utombordare.

En annan drivande kraft är utvecklingen av batterier. Dessa blir inte billigare med tiden, men energiinnehållet ökar stadigt.

De batterier som utvecklingas snabbast är litiumjonceller. Jämfört med traditionella AGM-batterier (Absorbent Glass Mat) ger de längre körtider och jämnare kraftuttag utan spänningsförlust. En nackdel med litiumjonbatterier är att de är dyra.

Flera av de drivande trenderna för elektriska utombordare baseras dock på andra argument. Låg vikt, mindre servicebehov och den tysta gången uppskattas av de flesta. Dessutom innehåller elmotorerna inga vätskor som kan läcka och de kan därför förvaras mer oömt i en båt.

Elektriska utombordare står för cirka 1,3% av den totala utombordarmarknaden. Det är något mindre än elbilarnas andel av bilförsäljningen, men utvecklingen följer bilmarknaden där elbilar står för cirka 2,0% av den globala bilförsäljningen.

De marknader som ökar starkast för inombordsmotorer drivna av el är segelbåtar och kommersiella båtar med känd färdväg. Till exempel en färja som går mellan två punkter.

Johan Inden (bilden här ovan) är regionchef för hela Volvo Pentas affär i Europa och företagets globala marinchef sedan 1,5 år. Han säger så här om utvecklingen:

– Vi tror att segelbåtsmarknaden och korta kommersiella transporter blir de första som elektrifieras, men vi noterar även många nya intressanta projekt för mindre motorbåtar. När man lanserar den här typen av produkter så är det inte som när vi lanserar våra dieselprodukter, som är likadana på alla marknader.

– På elmarknaden kommer det nog att bli begränsade serier, djupare partnerskap med några båtbyggare och målmarknader för att säkra service.

– Lyssnar man på marknadsintresset för el så vill många ha produkterna i till exempel segelbåtar. Men beredskapen i marknaden är inte lika bra. Det kommer att förändras genom begränsade serier och infrastrukturen för el med möjligheter at ladda måste vara på plats. Utvecklingen är densamma som på bilsidan. Det är en resa som vi kommer att göra under det här decenniet.

På marknaden för elbåtar ligger två svenska företag i framkant: Candela Speed Boat och X Shore. De har valt olika teknik för att bygga snabbgående motorbåtar. Volymerna är dock inte stora än, men båda företagen påverkar utvecklingen och tillverkare i hela världen följer deras arbete.

Källa: IBI News.

Lars-Åke Redéen