17 mars, 2020

Exklusivt båtliv tillgängligt för alla

Funktionella båtar, delningsekonomi, hållbarhetstänk och internationella samarbeten gör fler båtintresserade till vinnare. Agapi har presenterat en ny lösning och ett nytt samarbete med finländska Saxdor.

Pressmeddelande:

Delningsekonomins styrkor finns inom boende, bilar, verktyg och båtar.

– Privata båtar används i snitt 17 timmar om året enligt undersökningar. Det är mycket pengar som ligger i sjön till ingen nytta. Om fler kan dela på samma båt, utan att för den skull någonsin stå utan båt så blir ekvationen bättre. Det kräver dock att en sorts båt kan passa fler användningsområden. Det var det första vi hade att lösa. Det i sin tur gjorde att vi kunde åtgärda en annan sak; båtens ekologiska fotavtryck. Båtliv på vårt sätt minskar miljöbelastningen med upp till 90 procent, bland annat för att färre båtar behöver tillverkas. Våra tankar om ett enklare och mer fritt båtliv förädlas genom input från våra kunder. Det är så vi kan ha framtidens båtliv i sjön redan idag, säger Peder Asplund, vd för Agapi Boat Club, ett tillväxtföretag som med hjälp av passion för sjön, digital mjukvara, båtutveckling och delningsekonomi tar båtlivet till nya nivåer.

Grunden i Agapi Boat Club är medlemskapet. Deltagarna väljer mellan att vara medlem utan att äga båt eller äga båt och vara medlem. Agapi breddar och fördjupar möjligheterna för alla med ny produktportfölj, där det finns medlemskap som kostar 5 000–200 000 kr.

Medlemskapet ger tillgång till båtar i fyra länder och tio hamnar. Intresset från kunder är högt och detsamma gäller tillväxttakten för antalet hamnar.

– Agapi Boat Club ger de allra flesta, såväl privatpersoner som företag, möjligheten att alltid ha rätt båt. Vi har inte vilka båtar som helst, utan noga utvalda eller egenproducerade och i olika storlekar.

– Var och en väljer medlemskap, båtmodell, tillgång, hamn och service efter just sina specifika behov. Idag är Stockholm och Palma våra största centers men andra växer snabbt, säger Peder Asplund.

Medlemmar i Agapi Boat Club skräddarsyr sitt båtägande och betalar för det de använder. Kostnaden blir lägre än att äga båt och möjligheten att inte vara låst vid sin enda båt, tillgång att addera jetski eller en Seabob till dagsutflykten och ha båt på flera ställen i världen öppnar upp för ett nytt sätt att se på båtliv.

Agapi Boat Clubs egna båtar kompletteras nu med båtmodeller från nya finska Saxdor. Båtarna är skapade av Sakari Mattila, som byggde upp Axopar.

– Saxdor passar Agapi Boat Clubs medlemmar perfekt. De tänker nytt med den moderna båtanvändaren i fokus. Modern design, högpresterande båtar och mycket konkurrenskraftigt pris.

Info: www.agapiboating.com