20 mars, 2020

Stoppad produktion i många båtföretag

En stor del av de tillverkande företagen i båtbranschen har stoppat sin produktion på grund av coronaviruset. Senast i raden är Brunswick, som förutom tillverkning av Mercury och MerCruiser motorer är världens största båtbyggare.

Brunswick gör ett tillfälligt uppehåll från och med måndag. I deras båtproduktion ingår en rad välkända varumärken: Boston Whaler, Bayliner, Sea Ray, Lund, Crestliner, Quicksilver och Uttern. En del av dessa produceras i USA medan till exempel Uttern och Quicksilver byggs i Polen.

Produktionsstoppet gäller dock inte alla. Svenska Micore och Linder Aluminiumbåtar, finländska Axopar Boats och Finnmaster Boats samt tyska Hanse Yachts är några av de företag som tack vare god orderstock och tillräckliga lager kan köra vidare. En förklaring är att försäljningen fram till för en månad sedan var mycket god och leveranstiderna långa. När vi kommer ur krisen kan därför företagen inte riskera att hamna i samma läge med köer och leveransproblem.

Volvo Penta ingår i AB Volvo, som idag beslöt att stoppa sin produktion i 15 dagar. Företaget har vi träffat ramavtal med facken i Sverige om korttidspermittering av samtliga medarbetare i Sverige, de exakta detaljerna bestäms i lokala förhandlingar. Samma diskussion pågår även i andra delar av företagets verksamhet.

Även franska Groupe Beneteau, som är en av världens största båtbyggare, uppger att de hittills inte har påverkats så mycket av Covid-19 utan håller produktionen igång. Detsamma gäller amerikanska Grand Banks, som har ett temporärt stopp vid sin produktionsanläggning i Malaysia.

De stora elektroniktillverkarna Garmin och Navico (Simrad, B&G och Lowrance) har inte kommunicerat något om förändringar i produktionen. Samma sak gäller Nimbus Boats.

Sunseeker International är ett av de båtbyggande företag som inför temporärt stopp i produktionen.