20 mars, 2020

Stölderna av båtmotorer sjunker

Inte helt överraskande sjunker stölderna av utombordsmotorer, särskilt på Västkusten. En del av förklaringen är den pågående pandemin, som gör att de internationella brottssyndikaten varken kommer in eller ut ur landet.

I hela Sverige anmäldes det enligt polisen under perioden 1 januari till och med 20 mars förra året 343 stulna båtmotorer medan siffran för samma period i år är 328 stycken. Det är ingen större minskning, men ett förhoppningsvis ett trendbrott.

På Västkusten ser det bättre ut. Enligt Brottssamverkan Väst anmäldes det under den här perioden 102 motorstölder medan årets siffra är 56 stycken.

Eftersom 90 procent av stölderna begås av internationella brottssyndikat (enligt polisen) så är de beroende av snabba transporter. När gränserna är stängda som de är nu finns det ingen möjlighet för stöldligorna att komma ut ur landet.

Det finns dock ingen anledning för båtägare att slappna av och sänka stöldskyddet. I vanliga fall arbetar stöldligorna industriellt. När en grupp har rekognoserat stöldgods kommer en annan grupp som stjäl och forslar undan varorna till ett gömställe. Därefter kommer transportören som tar med sig de stulna varorna ur landet.

Källa: Polisen Båtsamverkan.

Märkning med Securmark är ett bra skydd mot stölder och underlättar identifiering av stulet gods.