6 april, 2020

Värmdö kommun vädjar: ”Besök inte vår skärgård!”

Folkhälsomyndigheten vädjar till alla att avstå från onödiga resor, och Trafikförvaltningen informerar om att passagerare med symptom på sjukdom inte kommer att få åka med. Värmdö kommun vädjar därför till besökare i vår vackra skärgård att undvika besöken de kommande veckorna.

Utifrån risk för ökad smitta vid trängsel så kommer Vaxholmsbolagets båtar att gå med mindre passagerare per avgång än vanligt. De informerar om att personalen ombord kommer att avgöra när båten är full och att passagerare då kommer att nekas gå ombord. De flaggar också för att passagerare som uppvisar symptom inte kommer att få åka med hem från skärgårdsöarna.

Värmdö är skärgårdens mötesplats och vi är otroligt stolta över vår geografi, vår natur och våra vackra besöksplatser. Tyvärr behöver vi detta till trots avråda från inte nödvändiga resor ut i skärgården i nuläget.

– Nu behöver vi ta det gemensamma ansvaret och uppmanar därför till att undvika alla icke nödvändiga resor.  Att vi tar det egna ansvaret, alla och envar, är avgörande, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med anledning av coronavirusets effekter på vår vård- och omsorgsverksamhet så kan inte vi garantera samhällsservice vid tillfällig vistelse i kommunen. Vår verksamhet är redan nu belastad och arbetar hårt för att kunna säkerställa den ordinarie vården och omsorgen till våra medborgare.

– Vi måste primärt ta vårt ansvar för medborgare som vi har det faktiska ansvaret för. Vård- och omsorgsverksamheterna är hårt belastade och kämpar varje dag för att kunna genomföra sitt ordinarie uppdrag, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.