22 april, 2020

Dyvik Marina först på ostkusten att erbjuda HVO100

Snart kommer miljömedvetna båtägare att kunna tanka det förnybara dieselbränslet HVO100 på Dyvik Marina i Furulundsleden i Stockholms skärgård. Marinan, som även är en av få som erbjuder alkylatbensin på pump, blir därmed först på ostkusten med HVO100 i sjömacken.

Genom ett samarbete med Energifabriken kommer Dyvik Marina till sommaren att sälja Neste MY förnybar diesel vilket är HVO100 i sin sjömack. Tillsammans vill de båda företagen ge båtägare möjligheten att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart båtliv.

HVO100 är ett förnybart fossilfritt dieselbränsle som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel. Det är inte giftigt för vattenlevande organismer och fritt från svavel och aromater.  HVO100 har samma egenskaper som fossil diesel, passar både i små och stora motorer och inga justeringar i båten behöver göras. Som ett exempel godkänner idag Volvo Penta HVO100 som bränsle till i alla sina dieselmotorer.

HVO100 är helt blandbart med diesel, har inga problem med bakterietillväxt i tankar och kan lagras i flera år. Råvaran till bränslet som erbjuds på Dyvik Marina kommer från rest- och avfallsprodukter som uppfyller hållbarhetslagen vilket innebär att de är spårbara och till exempel inte kommer från skövlad mark.

– Vi är båda glada och stolta att snart kunna erbjuda HVO100, det är en viktig del i vår strävan att vara en så miljövänlig marina som möjligt och bidra till ett mer hållbart båtliv.  Vår sjömack är idag en av få som har alkylatbensin på pump som även det minskar utsläppen, vilket gör att satsningen på HVO100 känns fullt naturligt. Prismässigt är vår ambition att det bara ska kosta cirka 1–2 kronor mer per liter när man tankar HVO100, en liten merkostnad för en stor miljövinst. Vi kommer självklart även att köra våra arbetsfordon och företagsbilar på bränslet, säger Patric Borén, vd på Dyvik Marina.

Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel ser positivt på samarbetet.

– Efter framgångar med att erbjuda HVO100 till transportsektorn är vi redo att ta steget till den marina sidan. Att nu tillsammans med Dyvik Marina erbjuda HVO100 på ostkusten till båtägare känns som en mycket bra start, säger Fredrika Fredlund, kundansvarig på Energifabriken.

Dyvik Marina är en fullservicemarina som med sitt strategiska läge i Furusundsleden är en viktig hub för fritidsbåtar i norra och mellersta Stockholms skärgård. Utöver sjömack med sommarcafé och gästhamn erbjuder marinan båtplatser sommar som vinter, båtförsäljning samt service och reparationen.

Energifabriken ägs och drivs av tre familjer verksamma inom bioenergiområdet och som distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge. Företaget har en djup kunskap om logistik, tung trafik, förbränningsmotorer, ledning av större projekt, bioenergi, lagstiftning och råvarumarknaden.

Bilden: Flygfoto Dyvik Marina.