14 maj, 2020

Kraftig minskning av antalet båtmotorstölder – effekterna av Covid-19 märks tydligt

Coronapandemin påverkar stöldstatistiken i Sverige mycket tydligt. Det är lätt att dra slutsatsen att de stängda gränserna ligger bakom att stölderna av båtmotorer har minskat kraftigt när de internationella stöldligorna inte längre kan röra sig fritt.

Enligt Brå minskade det totala antalet brott i april med fem procent jämfört med samma period 2019 – en minskning för andra månaden i rad. Även Larmtjänst kan se en minskning i stöldstatistiken inom vissa brottskategorier.

Coronapandemin präglar vårt samhälle på många sätt. Detta har påverkat brottsstatistiken i Sverige och även Larmtjänst kan se en minskning i stöldstatistiken.

Stöld av båtmotor

Under året har antalet stölder av båtmotorer minskat rejält. I landet har stölderna under året minskat med 31 procent jämfört med samma period 2019.

Båtmotorstölderna började sjunka i mars månad och under april månad har stölderna minskat med 60 procent jämfört med april 2019.

De stölder som trots allt förekommer beror till stor del, enligt Båtlivs källor, på att stöldligorna kan hålla på att bygga upp lager med stöldgods som kan skeppas ut ur landet så snart som gränserna öppnas igen.

 

Efterlysta av personbilar

Även i antalet efterlysta personbilar kan man se en viss minskning i landet under mars och april månad jämfört med 2019. Under mars och april månad 2020 har det efterlysts 543 respektive 518 personbilar vilket kan jämföras med 2019 då det efterlystes 570 bilar i mars och 561 bilar i april. Ser man till de bilar som är eftertraktade av internationella brottsnätverk kan man se en tendens att dessa nätverk inte längre är lika aktiva.

 

Efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer

När det kommer till efterlysta maskiner och traktorer kan Larmtjänst inte se någon minskning. Mellan januari och april har det efterlysts 71maskiner och 19 traktorer vilket kan jämföras med samma period 2019 då det efterlystes 54 maskiner och 19 traktorer.

 

Stölder av bildelar

För stölderna av bildelar (huvudstrålkastare Xenon, Navigation och Airbags) kan man se tydliga spår av pandemin. Under april månad inträffade 80 stöldtillfällen jämfört med månaden innan, mars, då det inträffade 199 stölder av bildelar. Detta är en minskning med 40 procent. Jämför man med samma period året innan inträffade 180 stölder i mars och 120 stölder i april.

Källa: Larmtjänst.

Lars-Åke Redéen