9 juni, 2020

Fossilfri diesel även på Västkusten

Lyckans Slip i Fiskebäckskil på Skaftö, sydost om Lysekil, har tagit steget att erbjuda sina kunder möjligheten att tanka det helt fossilfria dieselbränslet HVO100. Lyckans Slip är en fullservicemarina och erbjuder nu som första marina på västkusten tankmöjligheter för HVO100.

– Det känns som en självklarhet att jobba så miljömedvetet som möjligt och dra sitt strå till stacken säger Josefin Götheson, platschef på Lyckans Slip.

– Genom att endast byta bränsle från blankdiesel till förnyelsebar gör vi en stor skillnad för att minska miljöpåverkan. Att göra det tillsammans med Energifabriken kändes som en självklarhet då de inte bara levererar Neste MY, HVO100 utan även har en stor kringkunskap och har hjälpt oss att gå från idé till verklighet.

Utöver att erbjuda sina kunder möjligheten att tanka HVO100 så tankar Lyckans Slip sina egna fordon såsom truckar, kranar och bilar med HVO100 då det som förnybar diesel kan ersätta fossil diesel rakt av utan omställning.

HVO100 minskar koldioxid med upp till 90 % jämförelsevis med vanlig diesel, är ofarlig för vattenlevande organismer och helt luktfri.

– Det är fantastiskt roligt att jobba med Lyckans Slip och det märks att de gör vad de kan för att vara så miljövänliga som möjligt. Jag vill även passa på att nämna våra andra kunder inom detta segment så som Sjöstadens varv, Lindströms båtvarv och Solna marin som använder HVO100 i sina verksamheter för att minska sin miljöpåverkan och förhoppningsvis följer även fler i kölvattnet av dessa, säger Fredrika Fredlund från Energifabriken.