24 juni, 2020

Invigning av Stavsnäs gästhamn

Fredag 26 juni invigs den nya gästhamnen i Stavsnäs i Värmdö kommun. Gästhamnen är utrustad med 70 båtplatser vid Y-bom och samtliga platser vid gästhamnen har tillgång till el och färskvatten samt fri WiFi.

Den nya gästhamnen är belägen vid Stavsnäs vinterhamn och öppnade 18 juni 2020. Den är utrustad med 70 båtplatser vid Y-bom.

Hamnen har en servicebyggnad utrustad med snålspolande duschar och toalett, och samtliga platser vid gästhamnen har tillgång till el och färskvatten samt fri WiFi. Det finns sugtömningsstation och miljöstation med källsortering.

Gästhamnen i Stavsnäs vinterhamn är medlem i Riksföreningen Gästhamnar Sverige och hamnvärd är Värmdö Hamnar AB.

Stavsnäs Gästhamn. Foto: Värmdö kommun.