26 juni, 2020

Ny undersökning – Båtbranschen står stark i sommar

Sweboats nya undersökning kan konstatera att en annorlunda sommar väntar för svenskarna till följd av Covid-19, då fler kommer att spendera sommaren i Sverige. Antalet spekulanter på att köpa båt ser inte ut att påverkas av Covid-19 – däremot kommer antalet spekulanter på att hyra båt att öka. Samtidigt kommer båtägare ha fler båtdagar jämfört med tidigare somrar. Det ser ut att bli en aktiv båtsommar!

– Båtbranschen verkar inte komma att påverkas negativt av Covid-19 på kort sikt, tvärtom så kan vi sammantaget förvänta oss en ökning i antalet båtspekulanter i sommar i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade. Framförallt ser vi ett ökat intresse för att hyra båt i sommar och förhoppningsvis fastnar dessa personer för båtlivet. Undersökningen visar att Covid-19 inte antas ha någon signifikant påverkan på antalet köpspekulanter, däremot kan marinorna och båtbyggarna förvänta sig en större andel förstagångsköpare och nya typer av kunder i sommar, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Sweboats undersökning visar att 16% av svenskarna har en planerad resa utomlands i sommar. Om man jämför med sommaren 2019 då 43% av svenskarna reste utomlands är detta en minskning med 71%1, och troligtvis kan en mycket stor del av beteendeförändringarna härledas till Covid-19 pandemin.

Vidare visar undersökningen att semester utomlands ännu inte konverterats till en annan semesteraktivitet inom Sverige, utan snarare en ovisshet kring sommaren då 33% av svenskarna inte ännu har tydliga semesterplaner.

Antalet spekulanter på att hyra eller köpa båt sommaren 2020 ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19 pandemin inträffade.

Covid-19 pandemin har påverkat båtspekulanter2 på olika sätt; en grupp personer har tillkommit, samtidigt som en grupp har fallit bort. Samtidigt finns respondenter vars hyr- eller köptankar inte har påverkats av Covid-19 pandemin.

  • Antalet hyrspekulanter inför sommaren ser ut att öka i förhållande till innan Covid-19. 34% av de som funderar på att hyra båt sommaren (motsvarande 3,3% av svenskarna) hade inte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,2% av svenskarna funderade på att hyra båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade. Tillflödet av hyrspekulanter ser ut att vara större än bortfallet.
  • Antalet köpspekulanter inför sommaren är relativt konstant i förhållande till innan Covid-19. 20% av de som funderar på att köpa båt sommaren (motsvarande 1,4% av svenskarna) hade inte funderat på det innan Covid-19 pandemin inträffade. 1,9% av svenskarna funderade på att köpa båt till sommaren men har tänkt om sedan Covid-19 pandemin inträffade, vilket tyder på ett liknande tillflöde och bortfall av köpspekulanter.

47% av respondenterna som funderar på att hyra båt sommaren 2020 är intresserade av att hyra en båt med övernattningsmöjlighet, där 30% är spekulanter på en motorbåt och 17% på en segelbåt. Majoriteten av köpspekulanterna (85%) är intresserade av en motorbåt, där 41% funderar på en motorbåt med övernattningsmöjlighet. Undersökningen visar även att segelbåt samt mindre båtar är mer populärt bland hyresspekulanter än köpspekulanter.

Undersökningen tyder på att båtägares båtanvändande kommer att förändras i sommar jämfört med tidigare somrar, exempelvis planerar 67% av svenska båtägare fler båtdagar.

Undersökningen genomfördes under perioden 24–30 april 2020. Den besvarades av 1 003 svenskar i åldern 25–70 år med en sammanlagd årlig hushållsinkomst på över 300 000 kr. Undersökningen innehöll 15 huvudfrågor som sammanställts och analyserats av Sweboat i samarbete med Cupole.

Noter: 1) I dagsläget gäller UD:s avrådan från utlandsresor till 15 juni 2020, och troligen kan fler resor som är planerade efter detta datum komma att avbokas;

2) Definieras som personer som funderar på att hyra eller köpa båt sommaren 2020.