Lagstifta om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar!

Vi båtorganisationer med drygt 300 000 medlemmar i Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop. Och det nu!

– Vi, ideella båtorganisationer som arbetar för båtliv och med sjösäkerhet i våra föreningar, tar avstånd från alla former av buskörning som stör eller skapar osäkerhet på sjön. Det gäller såväl med vattenskoter vid stränder, småjollar i naturhamnar eller med snabba motorbåtar i trånga farleder. Vi är, precis som många idag, upprörda och bekymrade över vattenskotrarnas framfart. Men, vi tycker inte att enbart vattenskotrarna ska ha krav på obligatoriskt båtkörkort, utan alla motordrivna vattenfarkoster som kan köras snabbare än 35 knop, säger Peter Karlsson, Svenska Båtunionen.

– Våra båtorganisationer tar redan idag ett stort ansvar för behörigheter att framföra fritidsbåtar. Detta sker tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB, nämnden för båtlivsutbildning. NFB har sedan dess tillkomst 1985 skött samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Nämnden är nu också redo att sköta ett obligatoriskt båtkörkort, säger Fredrik Norén, Svenska Kryssarklubben.

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen säger i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet är av samma åsikt som Transportstyrelsen, med tillägget att det bör gälla båtar som kan framföras från 35 knop och uppåt.

– Infrastrukturminister Tomas Eneroth sade till TT igår att han är beredd att driva frågan om förarbevis för vattenskoter, fyra år efter utredning, och att det finns stöd i riksdagen för detta. Vi vill understryka att vi vill se detta NU och att det, som sagt, bör gälla alla båtar som kan framföras i 35 knop och uppåt, fortsätter Fredrik Norén.
– Med den ökade kunskapen som ett obligatoriskt båtkörkort ger, både angående vilka regler som gäller på sjön samt den hänsyn som skall tas till natur- och djurliv, anser vi att detta är rätt väg att gå för att skapa en ökad säkerhet, säger Marie Björling Duell, Svenska Seglarförbundet. Marie fortsätter; Vi vill att alla skall känna trygghet och glädje av att vara på sjön och att vi tar väl hand om vårt hav och alla våra sjöar.

Peter Karlsson, Verksamhetschef, Svenska Båtunionen, www.batunionen.se
Fredrik Norén, Generalsekreterare, Svenska Kryssarklubben, www.sxk.se
Marie Björling Duell, Förbundsdirektör, Svenska Seglarförbundet, www.svensksegling.se

3 reaktioner till “Lagstifta om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar!”

 1. Sverige är ett unikt land där minsta företeelse direkt driver fram krav på inskränkningar och förbud. Våra organisationer som bör stå för saklighet hakar på med populistiska krav. Det är inga problem med sk. “snabba båtar” även om det gärna rantas om det. Det är problem med ett visst klientel (företrädesvis i Stockholm) på vattenskoter. Det FINNS redan lagar som reglerar hur man skall uppföra sig. Lämpligen får tillsynsmyndigheterna göra sitt jobb istället för klåfingriga krav på ny byråkrati och diskussioner om gränsdragningar som saknar evidens. Enligt media och polis har en stor del av detta “klientel” även kriminell anknytning och de struntar givetvis i om de har “körkort” eller inte. Sätt fast buset och krångla inte med nya bestämmelser.

 2. Det är bra att båtorganisationerna vidgat regeringens förslag om förarbevis/körkort för vattenskoter att även gälla båtar som går 35 knop och mer. Jag menar dock att vi måste gå längre och införa ett båtkörkort som är än mer omfattande. Inte minst utvecklingen denna båtsäsong har påvisat att det behövs.

  Idag är det också helt okej, oavsett ålder och utan nautisk kompetens eller tidigare erfarenhet av sjöliv, sticka iväg i en båt som är 12 meter lång, väger 10 ton och går i 40 knop under förutsättning att den håller sig under skeppsmåtten. Dessvärre sker detta allt för ofta!

  När man tidigare köpte sin första båt, och det långt in på 2000- talet, var det kutym att parallellt skaffa sig någon form av nautisk kompetens. Så är det inte längre!

  Om det inte skett en ljusning senare år, så har antalet som blir godkända för förarbevis minskat dramatiskt. Skulle inte ett antal båtklubbar ställa krav på sina medlemmar om nautisk kompetens så skulle troligen antalet som tar någon form av nautisk kompetens vara försumbar.

  Mycket kan förklaras med GPS/ kartplotter. Ett fantastiskt hjälpmedel som öppnat upp nya möjligheter för många och som gör att många tycker sig klara sig utan grundläggande navigationskompetens. Det finns dock ingen GPS i världen som lär ut väjningsregler och sjövett.

  Som seglare är det inte roligt att vistas i farleder. Det är inte ovanligt att man blir omkörd av motorbåtar på 40 fot som kör i 20-25 knops fart på några få meters avstånd, ibland t.o.m en omkörande båt på vardera sida.

  Det är verkligen inte bara motorbåtar som är syndare. Dessvärre är det många segelbåtskaptener som inte kan väjningsregler. Flertalet är de tillfällen under senare år vi fått göra undanmanöver i sista sekunden. När man frågar varför de inte väjt får man till svar” vadå väja, vi höll till höger”. Senast det hände var det en båt på 35 fot och som väger ca 6 ton. Att segelbåtsbesättningar inte kan väjningsregler, existerade inte för 15-20 år sedan.

  För ett antal år sedan utredde en av regeringen tillsatt utredare båtkörkort. Utredningen resulterade i några förslag som fortfarande är väl värda att betänka.

  Den föreslog båtkörkort för båtar som är 7 meter långa och/ eller går fortare än 10 knop. Dessutom föreslogs ett höghastighetskort för båtar som går fortare är 25 knop. För första typen av körkort föreslogs en åldersgräns på 15 år och höghastighetskortets åldersgräns föreslogs till 18 år.

  Jag tycker fortfarande att det är bra förslag och som trots sina dryga 10 år på nacken fortfarande håller och kanske t.o..m. är mer aktuella än någonsin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*