28 juli, 2020

De ror till Åland för att värna Östersjötumlaren

Måndagen 27 juli kastade Måns Kämpe och Sören Kjellkvist loss från bryggan i Kapellskär för att ro från Sverige till Åland och tillbaks. Nu befinner de sig någonstans ute på Ålands hav. De siktar på att nå Mariehamn på onsdag, men allt beror så klart på väder och vind.

Som de gamla postbåtarna förut roddes över Ålands hav så kommer även Måns och Sören att ro med ett viktigt budskap ombord.

– Östersjötumlaren är Östersjöns alldeles egna valart, men akut utrotningshotad och rödlistad med endast ett hundratal individer kvar. Om vi inte gör någonting så som vi gjort hitintills så kommer den snart vara utrotad.

Märkligt är det hur lite mänskligheten bryr sig om det som sker omkring sig. I dagsläget så fastnar de tragiskt nog som bifångst i fiskenät i just de områden där de främst håller till och även fortplantar sig, säger Sören Kjellkvist.

– Vi har därför startat en namninsamling för att snarast freda arten och dess fortplantningsområde som naturskydd, där man vare sig får lägga ut fiskenät eller bedriva kommersiellt fiske. Något som självklart borde gjorts för länge sedan. Vår brist på agerande har fått skarp kritik från EU-kommissionen, säger Måns Kämpe.

Info: https://www.skrivunder.com/skydda_ostersjotumlaren_fran_utrotning