18 augusti, 2020

Carl Rönnow ny miljöansvarig

Carl Rönnow heter SBU:s nya sakkunnige i miljöfrågor. Han började sin tjänst i augusti.

Carl (30 år) har erfarenhet av myndigheters arbete med båtklubbar. Hans senaste tjänst var hos Ekerö kommun i Mälaren, där han jobbade som miljöinspektör med tillsyn på miljöfarlig verksamhet och markföroreningar, bland annat hos båtklubbar.

Är du själv med i någon båtklubb?

– Nej, jag jobbade tidigare på en kommun och då ville jag inte gå med i någon klubb för att kunna vara helt oberoende, säger Carl Rönnow.

Har ni båt i familjen?

– Ja, en Rhapsody 34 segelbåt och en Corall 6000 styrpulpetbåt.

Vilken är din erfarenhet av båtklubbarnas miljöarbete?

– Jag tycker att det i de flesta fall fungerar bra. Båtklubbarna är en så kallad U-verksamhet, det vill säga en verksamhet som är miljöfarlig men inte anmälningspliktig. Det är därför vissa kommuner prioriterar tillsynen på båtklubbar medan andra kanske inte gör det.

– När miljöinspektörerna är ute och kontrollerar så handlar det om att granska att lagar och regler efterföljs. En båtklubb måste bland annat ha en avfallshanteringsplan och mottagningsstation för miljöfarligt avfall, cisterner för olika avfall och så kollas även båtarnas båtbottenfärger.

Hur tycker du att båtägarna följer miljöreglerna?

– När jag jobbade på Stockholms Stad var en del båtägare motsträviga, men de flesta ville ställa om och göra rätt för sig. Det är viktigt att till exempel se över vilka båtbottenfärger man använder för miljöns skull.

Du ska arbeta med båtlivet i hela landet. Vad innebär det för dig?

– Det gör jobbet väldigt intressant med bredare förutsättningar i hela Sverige. Jag ser fram emot min nya roll.

Hur kan SBU dra nytta av dina kunskaper och erfarenheter?

– Jag har insyn i hur kommunala tjänstemän jobbar och vad de kontrollerar hos båtklubbarna. Jag vet också en del om hur diskussionerna på kommunkontoren går och vad som är på gång, vilken agenda som drivs. Det hoppas jag att vi kan dra nytta av.

– Jag hoppas även kunna ta med mina kunskaper för att kunna verka mer på ett nationellt plan och att vi ska kunna vara lite mer proaktiva i miljöarbetet. Det handlar bland annat om att vi ska kunna stödja båtklubbarna i arbetet med avfallshanteringsplaner och inventeringar av vilken båtbottenfärg som medlemmarna använder.

Hur kan det arbetet förbättras?

– Vi kan dels förbereda båtklubbarna inför inspektioner genom utbildning och informationsmaterial, dels i ett tidigare skede starta en dialog med tillsynsmyndigheterna och samverka med dessa i större utsträckning.

Vad är det första du ska göra i din nya roll?

– Vi håller på med SBU:s XRF-projekt och ska skapa en grundstruktur där vi ger båtklubbar möjlighet att själva mäta biocidmängden på medlemmars båtbottnar med XRF-instrument*.

– En viktig del i min nya tjänst är även att hjälpa och stödja de regionala förbunden i sitt miljöarbete.

* XRF-instrument är ett handhållet instrument för att analysera innehållet i bland annat båtbottenfärger.