21 augusti, 2020

Gästhamnarna kräver stödinsatser efter dålig sommar

Gästande båtar i Sveriges gästhamnar/destinationer uteblev, branschorganisationen kräver nu att stödinsatser även ska omfatta dessa verksamheter inom Svenskt näringsliv. Besöksnäringen är idag en viktig basnäring i Sverige. Tyvärr visar statistiken att 79% av gästhamnarna redovisar en minskning i antalet besökande båtar.

Branschorganisationen Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) är orolig efter nedslående resultat i en färsk undersökning hos Sveriges gästhamnar. Svar inkommit från cirka 40% av alla medlemshamnar som idag uppgår till närmare 400 klassificerade gästhamnar/medlemshamnar (85% av Sveriges gästhamnar).

Sommaren blev inte som gästhamnarna hade hoppats på, med 79% av gästhamnarna som visar på en minskning i Sverige blir det besvärligt för många av RGS medlemmar ekonomiskt, ett bortfall som måste ses som mycket bekymrande. Kostnader för att upprätthålla hög service och säkerhet i en gästhamn innebär stora fasta anläggningskostnader, vilket medför att många av dessa organisationer/företag kan tvingas lägga ner eller gå i konkurs. Det vore en tragedi med tanke på de satsningar och investeringar som gjorts i många av dessa gästhamnar innan Covid-19.

Regeringen har genom sina stödinsatser inte underlättat för många av dessa verksamheter, då man valt att stödja verksamheter utanför säsong rörande b la omsättning/omställningsstöd. Detta stöd under en period där gästhamnarna inte öppnat? Erbjudande av hyresrabatter som inte heller omfattar arrenden, som idag är en mycket vanlig hyresform hos många av Sveriges gästhamnar, något som självklart måste ses som en form av anläggningshyra.

Då inget beslut om fortsatt konkret stöd finns kommer verksamheter bli tvingade att lägga ner eller gå i konkurs eftersom kalkylerade intäkter uteblivet till så stor del. Många medlemmar har försökt överleva och komma över denna tröskel genom att satsa på en professionell service och mottagning av gäster under sommaren. Dessa verksamheter måste nu också få ta del av olika överlevnadsstöd likt övriga näringar. Dags för regeringen att fundera på hur detta annars kan slå mot alla de besöksdestinationer och för lokal handel/småföretag. Besöksnäringen är mycket hårt drabbad och samtidigt en av våra viktigaste basnäringar idag och som står bakom en stor del av vår välfärd och sysselsättning.

Gästhamnen i Byxelkrok.

Båtlivet i sig har haft en positiv tillväxt, vilket inneburit ett uppsving inom båtbranschen/båthandeln när det gäller försäljning av mindre öppna båtar/dagsturbåtar. Det känns mycket positivt då insteget i båtlivet ökar. På några års sikt innebär detta också med stor sannolikhet en ökad beläggning i Sveriges gästhamnar, då många kommer att välja större båtar med övernattningsmöjlighet. Så visst har båtlivet i grunden vuxit i år, men uteblivit som semesterval och gästhamnsbesök. Där man istället valt att semestra på annat sätt. RGS kan också se att de stadsnära hamnarna tappat mest. Mycket kan bero på att städernas museum, äventyrsbad, djurparker, nöjesparker och andra större aktivitetsanläggningar är stängda på grund av Covid-19.

Sveriges gästhamnar har under en normal säsong över 37% internationella gäster, detta år ställde man därför förhoppning till det svenska båtlivet som istället för att segla i andra vatten kom att segla på hemmaplan. Men det har visat sig att många båtar valt att ligga kvar i hamn eller bara segla över dagen i hemmavatten. 21% av gästhamnarna visar på en ökning. Gästhamnarna har varit väl förberedda och har arbetat hårt för att upprätthålla en hög Corona-anpassad miljö och nivå inom säkerhet och service hela säsongen, trots att många gäster uteblivit. Resultatet i Sveriges gästhamnar kommer att slå hårt mot en bransch som redan brottas med höga fasta kostnader, orättvis högre moms och inga stöd att ta del av i relation till övrigt näringsliv i Sverige.

RGS vill nu att Regeringen tar ett krafttag/omtag och sänder positiva signaler genom:

Att erbjuda ett stöd för förlorad omsättning/omställningsstöd även under perioden tom september 2020

Att erbjuda ett stöd om 50% i Arrenderabatt och Hyresrabatt under hela 2020

Att sänka den konkurrenshämmande momssatsen på gästhamnsavgiften från 25% till 12%, samma nivå som övriga boendeanläggningar som ställplatser, hotell, camping, vandrarhem etc. inom besöksnäringen. (konkurrens på lika villkor)

Med olika konkreta och för verksamheterna lättsökta stödinsatser undviker vi nedläggningar och konkurser hos många av Sveriges gästhamnar/mindre företag i besöksnäringen. Det vore förödande och mycket anmärkningsvärt om stödinsatser inte kan omfatta även mindre verksamheter som tillsammans normalt genererar så mycket sysselsättning/säsongsanställningar samt destinationsomsättning i handel, restauranger, service, transporter etc.

Låt oss tillsammans stå rustade inför 2021. Sverige är så fantastiskt och har en enorm potential att växa inom besöksnäringen, bara gästhamnarna har över 40% internationella båtanlöp. Att segla är också ett klimatsmart semesteralternativ som nu är på frammarsch.

Dick Netterlid

Generalsekreterare

Riksföreningen Gästhamnar Sverige

Info: www.gasthamnarsverige.se