28 augusti, 2020

Delrapport från Strandstädarkartan

Till dags dato, sedan Strandstädarkarte-appen introducerades i mars 2020, har 910 markeringar gjorts på Strandstädarkartan, varav 820 är städade.

7 360 säckar har rapporterats in, vilket motsvarar en vikt på över 88 ton. 3 300 personer – frivilliga, kommunerna och entreprenörer – har strandstädat.

Den redovisade vikten kan synas låg, men det bör beaktas att det städades under vintersäsongen samt att det är många mindre föremål som samman-taget väger mindre, ger mindre volym men tar mer tid i anspråk att städa upp.

Markeringar summa     910

Städat klart                  570

Hämtbehov aktuella     40

Hämtbehov avslutat = städat 220

Städbehov aktuella      50

Städbehov avslutat = städat 30

Info: www.renkust.se

Bilderna:

Strandstädning Storesnart, V Resö.

Gubben på Låddeskär maj 2020.

Transport av säckar till land .

Foto: Ingela Sörqvist, Trossö Natur.