31 augusti, 2020

Ny marinhistorisk utställning ombord på minsveparen M 20

Sjöhistoriskas museifartyg har hållit stängt under årets säsong för att förhindra spridningen av coronaviruset. Men ombord pågår både renoverings- och utställningsprojekt. Minsveparen M 20 är ett av de historiska fartyg med piren utanför Vasamuseet som hemmahamn. Hon vårdas och drivs av Föreningen M 20 som i samarbete med Sjöhistoriska nu tagit fram en mobil utställning som ombord och i hamn kan berätta fartygets och minsvepningens historia.

Syftet med utställningen är att levandegöra den svenska marina historien kring sjötransporter och minsvepning. Utställningen kommer finnas ombord på museifartyget M 20 för att användas vid hamnbesök och visningar ombord. En del av utställningen handlar om fartyget och dess historia. En annan del tar upp det lömska minkriget och efterkrigssvepningarna. Fartygets insatser under andra världskriget med bland annat räddningen av danska judar över Öresund beskrivs också.

Föreningen M 20 har sedan 2005 underhållit och skött fartyget M 20, en före detta minsvepare som numera fungerar som museifartyg. Fartyget är trots sin ålder i gott sjögående skick och nyttjas normalt för omfattande verksamhet med visningar för allmänhet och sjöresor längs den svenska kusten.

– Vi på Föreningen M 20 har drivit och skött om museifartyget i många år. Vi har haft tusentals nyfikna besökare ombord som ställt många frågor om fartyget och dess tjänstgöring. Frågor som vi förstås gärna svarar på, men nu har vi dessutom äntligen en professionell museal utställning ombord som underlättar att sätta fartyget i sitt sammanhang och ger besökare möjlighet att själva ta del av och fördjupa sig i historien, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

– Sjöhistoriska museet har länge känt ett behov att belysa de marina minsveparnas historia. Vi är mycket glada över samarbetet med Föreningen M 20 som gjort att vi kunnat producera denna utställning tillsammans. Förhoppningen är att utställningen kan visas för allmänheten både vid Museipiren och vid Fartygets M 20 olika hamnbesök så snart omständigheterna tillåter, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.