28 september, 2020

Stort intresse för båtskrotning – pengarna tar slut i höst

Cirka 500 båtar har skrotats i år och fler är på väg i höst. Premien från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) betalar har satt fart på utrangeringen av uttjänta båtar.

– För tillfället har vi 20 båtar som ska skrotas i kö. Men det är bra att ställa sig i kö i fall att någon bokar av eller om det tillsätts mer pengar, säger Maria Rindstam som tillsammans med Josefin Arrhénborg ansvarar för administreringen av skrotbåtarna via Båtretur.se.

Olika premier från HaV har sedan 2018 gjort att antalet båtar som skrotas på ett regelriktigt sätt har ökat. Fortfarande finns det dock massor av båtar som står och skräpar på båtupptagningsplatser runt om i landet.

De båtar som skrotas hanteras i slutändan av Stena Recycling. Restprodukten är olika fragment, metall som kan återvinnas och pellets som bränns i fjärrvärmeverk. Rester från till exempel bottenfärger tas om hand i filter när materialet eldas upp.

Första gången skrotningspremien infördes var hösten 2018. I år har HaV anslagit 4 Mkr. Bidrag till skrotning ges så länge pengarna – dock längst till och med 31 december 2020.

Även Svenska Båtunionen och Sweboat Båtbranschens Riksförbund har jobbat intensivt för att öka skrotningen av båtar.

För den som vill bli av med sin båt är det enklaste att kontakta www.Båtretur.se