6 november, 2020

Volvo Penta blir mer hållbart – Seven Marine stoppas

Volvo Penta ökar investeringarna i ny och mer hållbar teknik för att fokusera på omvandlingen av inombordare och sterndrive med större bränsleeffektivitet och nollutsläpp. Detta ska ske med hybriddrift, elmotorer och förnyelsebara bränslen – i linje med Volvokoncernens hållbarhetsmål.

Tidigare den här veckan meddelade Volvokoncernen att ambitionen är att vara ett nollutsläppsföretag senast 2050. För att klara det ska Penta jobbat enligt ”initiativet” Science Based Targets, vars mål och färdplaner kommer att fastställas under 2021.

Volvo Penta kommer att fokusera mer på att påskynda sin hållbarhetsutveckling, som handlar om att nå nollutsläpp. Detta ska ske med hjälp av fossilfria, förnybara bränslen, el och hybridteknik samtidigt som företaget fortsätter att tillhandahålla innovativa lösningar för den marina industrin.

– Volvo Penta välkomnar detta ökade fokus inom Volvokoncernen. Vi kommer att stödja dessa mål genom att intensifiera våra pågående ansträngningar och resurser för fortsatt utveckling av hållbara lösningar, säger Volvo Pentas vd, Heléne Mellquist.

– Detta fokus omfattar även framsteg av innovativa lösningar som våra unika Volvo Penta IPS- och sterndriveserier.

Företaget fortsätter även att fokusera på sin Easy Boating-filosofi. Volvo Penta säger att de ska fortsätta att förändra kundupplevelsen, både för dagens seglare och en helt ny generation för att kunna njuta mer av att vara på sjön. Detta inkluderar inte bara hållbar teknik utan även automatisering och uppkoppling av båten och dess system.

Ett led i detta är att försäljningen och marknadsföringen av Seven Marine-motorer stoppas från 1 januari 2021. Målet är även att avveckla produktionen av de här stora och bensinslukande motorerna när kundernas efterfrågan är uppfyllt. Företaget kommer dock fortsätta att stödja de nuvarande kunderna genom att ta fullt ansvar och delansvar för de produkter som finns i bruk.

– Vi vill skicka ett tydligt meddelande. Volvo Penta tror att utombordarsegmentet kommer att fortsätta att vara relevant för fritidsmarknaden, men vårt fokus är att driva framsteg inom hållbar teknik. Därför kommer utforskningen av ny teknik tillsammans med utvecklingen av vår kärnverksamhet, som Volvo Penta IPS och sterndrive, för närvarande att vara centrum för våra ansträngningar, säger Mellquist.