11 november, 2020

70-knops utbordarbåt från Marell

Efter framgången med M15 Twin Sterndrive Interceptor, som lanserades förra året på DSEI-mässan i London, har svenska Marell Boats tagit ytterligare ett steg i den snabbgående Interceptor-marknaden. Marell lanserar M15 Quad Outboard Open HighSpeed Interceptor med ett finjusterat M15-skrov och fyra Mercury 450 hk utombordsmotorer upphängda på en förlängd plattform med dynamiska motorhissar.

M15 Q extremt bra prestanda och manövrerbarhet jämfört med andra snabbgående båtar inom detta mycket konkurrensutsatta marknadssegment. Båten är särskilt utformad för höga hastigheter, snabba taktiska insatser, bordning och räddningsoperationer, med en central styrplats för rorsman som ger full kontroll och god sikt under högfartsmanövrar och bordning. Besättningen sitter säkert och bekvämt i Ullman Dynamics stötdämpande säten som absorberar de höga G-krafter som uppstår i grov sjö med höga hastigheter upp till 70 knop.

Det upphöjda fördäcket skapar en stabil plattform när man närmar sig andra fartyg medan det nedre akterdäcket kan användas vid ombordstigning på mindre fartyg och fungera som en förvarings- och sjösättningsplattform för bland annat vattenskotrar och ”Rescue Runners”. Akterdäcket utgör en flexibel, stabil och multifunktionell plattform som till exempel kan användas vid räddningsoperationer med lyft av besättning och personer i sjönöd till en helikopter. M15 kan därmed användas till att genomföra SAR-operationer på öppet hav.

M15 har genomgått omfattande tester av varvsteknikerna, som har lång erfarenhet från att utveckla kommersiella och militära aluminiumbåtar parat med mångårig erfarenhet från båtracing i riktigt höga hastigheter, både tävlande och framtagande av racingbåtar. Motortillverkaren har genomfört sina tester efter strikta rutiner för prestanda och hållbarhet.

Även Sjöpolisen i Stockholms skärgård har utförligt testat och positivt utvärderat M15 som en effektiv och fulländad plattform för deras uppdrag. Alla parter är mycket nöjda med det säkra och stabila skrovet samt de prestandaresultat som uppnåtts med den starka och moderat V-formade botten med skarpa nedvinklade slag och längsgående steglister.

Skrovet visar inte några tendenser av att fastna på slaget eller släppa greppet vid höghastighetssvängar i över 50 knop. Andra tester, som undanmanöver, U-svängar och rak kurshållning har alla bekräftat de unika båtegenskaperna, med resultat som vida överstiger kundernas krav och förväntningar. Som ett exempel accelererar M15 från 0 till 50 knop på mindre än 12 sekunder utan att styrman förlorar siktlinjen till horisonten.

Marell M15 är konstruerad för att fungera under mycket grova sjöförhållanden, upp till Sea State 6. Med det breda förskeppet åker M15 exceptionellt torrt utan sjö på framdäck eller på vindrutor. Bottenskrovtjockleken på 8 mm och den speciella metoden för att koppla longitudinaler och tvärskeppsförstyvningar gör att fartyget kan hantera slag från havet i hastigheter upp till 70 knop utan några bucklingstendenser eller skador på skrovet.

Marells båtar har en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Ownership (TCO) då de är utrustade med bränsleeffektiva driftslösningar, utformade för att minimera underhålls- och servicekostnader i kombination med en ingenjörs- och kvalitetsstrategi för att förlänga livscykeln.

Skroven är konstruerade för att vara effektiva i sjön med balanserad tyngdpunkt och lägsta skrovmotstånd. För att minimera utmattningsrisker är balkstruktur och förstyvningar fullsvetsade under vattenlinjen. En ytterligare fulländad teknisk lösning från Marell är de fullt tryckprovade steglisterna, som ger en garanti för täthet och lång livslängd. M15 är också byggd för att uppfylla klassificeringskrav från Lloyds Register Grey Boat Code och med konstruktionsgodkännande i enlighet med Lloyds Register + 100A1 SSC Patrol HSC G2.

Alla Marells båtar är tillverkade i jiggar för att säkerställa bästa kvalitet och rakhet. Jiggramarna som bildar skrovformen är precisionsskurna med samma vattenjetskärningsmetod som för skrovmaterialet. Detta precisionsarbete mäts av noggrant för att ligga inom de snäva konstruktionstoleranserna. Urtag för steglister görs i jiggen med samma metod, vilket gör att jiggen är en stabil bas för en mycket noggrann skrovproduktion av botten och sidor av farkosten med de viktiga steglisterna i exakt rätt position. Med detta byggsätt ges möjlighet att löpande bygga ett antal skrov i samma jigg med identiska dimensioner och inom mycket små toleranser.

Däckstrukturen på Marells båtar är utformad för att bära däcksskivor av sandwichkomposit, som limmas på balkstrukturen för att minska vikt och vibrationer. Detta bildar ett starkt och vattentätt däck och däckspanelerna själva fungerar som isolering mot överskottsvärme och minskar deformationen av skrovet vid riktigt varma däckstemperaturer eftersom panelerna kommer att absorbera töjningen av aluminiumplåtarna.

Med denna konstruktion är M15 mycket lämplig som snabbgående Interceptor i alla typer av klimatzoner som har stora variationer i lufttemperatur och solstrålning. Taket till styrplatsen är dessutom tillverkat av vakuumgjuten FRP, för att minska vikt och buller och skydda besättningen från effekterna av kalla perioder och brännande sol. Detta nya sätt att konstruera däck och tak gör att M15 passar för både arktiska och tropiska förhållanden inom ramen för standardspecifikationen.

 

För närvarande byggs och testas en tredje Marell M15 Closed Cabin Interceptor, för hastigheter över 50 knop och ”walk-around” styrhytt. Mer information om denna nya båt med nytt framdrivningssystem och Humphree Interceptors kommer senare i år.

Fakta Marell M15 Q

Längd:      15,46 m

Bredd:      4,18 m

Djup:        1,00 m

Motorer:   4 x Mercury 450 hk

Info: www.marellboats.se