8 december, 2020

Första digitala Båtriksdagen

För första gången har Svenska Båtunionen (SBU) i höst hållit sin Båtriksdag digitalt, den 15 november.

Mötet avlöpte utan problem. Motioner drogs tillbaka av båtförbunden och propositioner bordlades till Båtriksdagen 2021. Bland annat beslöts att ingen avgiftshöjning ska ske 2021 och detta innebär att inga höjningar har skett på sju år.

Per Edberg, Värmlands Båtförbund, blev invald till styrelsen på fyllnadsval på ett år.

Pandemin har påverkat vår verksamhet på olika sätt under året. Bland annat har det påverkat våra fysiska möten i styrelsen, men även våra planerade möten med förbunden. Tyvärr så ser det inte särskilt ljust ut för att vi skall kunna träffas fysiskt den närmaste tiden.

Kansliet har under hösten haft ett flertal utbildningar för deltagarna på mötena. Mötena har fungerat tekniskt mycket bra trots att vi var ett stort antal deltagare från hela Sverige.

XRF-mätning

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt för att analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Mätningarna utförs av klubben utsedda och av SBU godkända mätförrättare. Därefter skriver de ut protokoll och rapporterar till tillsynsmyndigheten. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under hösten 2020. Utbildningsprogram och mer information finns på vår hemsida.

Stölder och lobbying

Äntligen skickar nu regeringen ett förslag på remiss så att Tullverket får utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Tidigare har tulltjänstemännen kunnat stoppa misstänkta fordon men inte kunnat hålla kvar dem utan hjälp från polisen.

Inom den närmsta tiden kommer jag ha ett uppföljningsmöte av vårt tidigare möte, som hölls i oktober 2019. Mötet blir på regeringskansliet med inrikesminister Mikael Damberg (S) tillsammans med hans sakkunnige medarbetare. Jag vill utveckla våra synpunkter hur vi bland annat ser vikten av att tillräckligt med resurser tillsätts.

Båtkörkort

I somras blev frågan om vattenskotrar het och tillsammans med våra systerorganisationer beslutade vi att göra ett utspel. Det har sin grund i våra tidigare ställningstaganden kring behovet av obligatorisk utbildning och att vattenskoter är en båt som alla andra och att vi inte vill att en båttyp ska särregleras. Istället föreslog vi körkort för alla båtar som kan gå fortare än 35 knop.

Vi har fått mycket respons och samtliga myndigheter utom Transportstyrelsen, som fick utredningsuppdraget, har ställt sig bakom vårt gemensamma förslag. Vi har fått många synpunkter och frågor från olika håll och vi vill därför förtydliga vad vi säger och vad vi vill åstadkomma.

Det är rimligt att det ställs högre kunskapskrav på den som kör en snabb båt eftersom riskerna för föraren och människor ombord och runt omkring är större. Vi vill att det ska krävas ett större engagemang av den som köper en snabbgående båt och att det ska finnas ett trappsteg in i det båtlivet genom att det ska krävas en utbildning.

Fartgränsen 35 knop är samma som för den yrkesmässiga behörigheten av snabba fartyg som krävs för att du ska få köra till exempel RIB-båt i yrkestrafik. Vi tycker att det är lämpligt att behörigheterna är samordnade och att yrkesbehörigheten även ska gälla för fritidsbåtar.

Majoriteten av båtklubbsbåtarna går i lägre farter än 35 knop, alltså omfattas majoriteten av våra medlemmar inte av en sådan laggräns. De båtar som går fortare går ofta mycket fortare än 35 knop.

Tillsammans med SSF och SXK har vi också föreslagit att nuvarande Förarbevis ska kunna konverteras till körkort och att NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) ska bli utfärdare av de kommande körkorten. NFB har genom åren utfärdat cirka 500 000 förarbevis och vi tycker att dessa ska kunna konverteras till körkort för snabbgående båt ifall ett sånt regelverk träder i kraft.

Tyvärr har Transportstyrelen en helt annan åsikt i frågan, vilket kan läsas i utredningen som finns på Transportsstyrelsens hemsida. Vi har goda kontakter med ansvarig infrastrukturminister och kommer att träffa honom inom kort för att diskutera frågan om båtkörkort.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vi tillsammans kan arbeta vidare för båtlivets bästa!

Fotnot: Hör gärna av dig med tips och idéer inom de ämnen som nämns i vår krönika (se sid. 11).

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen