23 februari, 2021

Mycket på gång i SBU trots pandemin

Inte nog med att vi har en ovanligt sträng vinter i hela Sverige. Dessutom fortsätter pandemin att hålla oss i ett järngrepp. Båtmässorna i Göteborg och i Stockholm är normalt starten på båtsäsongen, men i år kommer dessa inte att bli av. Detta innebär att vi inte kommer att kunna ha våra traditionella ”Stora Båtklubbsdagar” på mässorna. Vi har därför beslutat att hålla dessa digitalt 14 mars.

Även i år kommer Båtriksdagen hållas digitalt, 27–28 mars. På årets Båtriksdag kommer vi ändå ha minst två utskottsmöten.

Årets Ordförandekonferens kommer även den hållas digitalt i februari. Vi har förhoppning om att årets konferens ändå kommer att bli lika bra och givande som förra årets för både vår styrelse och för förbunden.

Min förhoppning är att vi till sommaren ska kunna återuppta våra fysiska kontakter, bland annat med riksdagens fritidsbåtsnätverk med besök på någon intressant båtklubb och en gemensam båttur. Styrelsen planerar också att vi kan hålla vårt Unionsrådsmöte fysiskt i november.

Årets Båtklubb 2020 har utsetts av tidningen Båtliv och det blev Nynäshamns Segelsällskap. Jurins motivering är: ”Båtklubben ett föredöme inom båtlivet med sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet, miljöarbete, integration och framtidsfrågor står i centrum på ett förtroendefullt sätt”.

Vår verksamhetsplan för 2021 som skall godkännas vid årets Båtriksdag innehåller i huvudsak följande planerade aktiviteter:

Barn- och ungdomskommittén kommer att marknadsföra vårt instruktions- och utbildningsmaterial via vår tidning Båtliv, SBU:s hemsida samt på mässor och Stora Båtklubbsdagen.

Sjösäkerhetskommittén kommer ha en kampanj om att använda flytväst och vattentätt mobilskyddsfodral och dela ut flytväst och mobilskydd till båtklubbar. En revidering av materialet ”egenkontroll av fritidsbåt och hamnar för fritidsbåt med egenkontroll” kommer att göras.

Miljökommittén kommer att genomföra en miljökonferens för förbunds- och båtklubbsfunktionärer och genom nomineringar utse en årlig mottagare av SBU:s miljöpris. Kommittén kommer under året att kontakta båtförbunden för att stötta arbetet med att tillsätta miljösamordnare i båtförbunden.

Redaktionskommittén kommer att medverka i opinionsbildning i angelägna och aktuella båtlivsfrågor och samverka med kommittéer, myndigheter, läsare och andra viktiga kontakter. Kommittén kommer kontakta läsare av tidningen efter varje nummer som ett led i tidningens måluppfyllnad.

Juridiska kommittén erbjuder båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor såsom medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor, stadgeärenden samt aktivt verka för informationsträffar och utbildningar.

BAS-kommittén kommer att slutföra projektet att lyfta BAS tekniska plattform samt utveckla användargränssnittet. Kommittén kommer att introducera nya användarorganisationer, klubbar och båtförbund och genomföra användarutbildningar med hjälp av BAS-samordnare och BAS-coacher. Utbildning av nya BAS-coacher och fortbildning av befintliga kommer att ske under året.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vintern och pandemin snart ger med sig så vi kan njuta av 2021 års båtliv.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen