26 januari, 2021

Många innovationer i Premium V6 Range

Yamaha lanserar ”Premium V6 Range” som en premiumserie där allt utom motorenheten är nytt. Det är kraftfulla motorer med många finesser.

De nya premium V6-maskinerna har bland annat ett förbättrat växelhus som med TERE (Thrust Enhancing Reverse Exhaust). Det innebär att avgaserna inte släpps ut i propellercentrum vid back, vilket gör att propellern jobbar i rent vatten med betydligt högre dragkraft som resultat. Störst skillnad kommer TERE att göra på lite tyngre båtar, till exempel hyttbåtar där större dragkraft vid back förbättrar manövrering och back och därmed också förbättra funktionen med joystick.

Versioner på 250 respektive 300 hk kommer att finnas med två olika bracket. En som är lika den Yamaha har idag och en helt ny som får inbyggd elektrisk styrning, som på XTO-motorerna. Förutom fördelarna med att slippa hydraulik ger det enklare riggning och lyft i körkänslan med en progressiv styrning där kunden själv kan välja fartberoende motstånd och antal rattvarv som kan vara olika beroende på fart har bracketen med inbyggd styrning ny geometri. Det innebär att motorer med inbyggd styrning tiltar upp högre ur vattnet samtidigt som de kräver mindre plats i båten som i princip inte behöver ha någon traditionell motorbrunn.

De nya motorerna har också fått ett antal mindre uppdateringar som lyfter komforten. Till exempel kan färskvattenspolning installeras i båten så att slangen ansluts på akterdäck och motorerna kan bli färskvattenspolade utan att behöva gå bak till motorerna.

Autotilt är en annan komfortfunktion som innebär att motorn tiltar fullt upp eller ned med ett dubbeltryck på tiltknappen på reglaget. Man behöver alltså inte hålla in knappen för att tilta ut motorn ur vattnet inför förvaring. Motorerna har även justerbart tiltstopp, så att man kan ställa in övre stoppet för respektive båt och tilta upp utan att oroa sig för frigång.

Både 250 och 300 finns med inbyggd elektrisk styrning (DES) i både grå och vit. 225, 250 och 300 i grå färg finns även med dagens bracket för utanpåliggande, eftermonterad styrning för flexibilitet med pre-riggade båtar, ommotorisering med mera.

Tillsammans med de nya motorerna lanserar Yamaha också ett uppdaterat, sidmonterat elektriskt reglage. Det stödjer alla funktioner och tillvalsalternativ som kom med Helmmaster EX. Bland finesserna märks möjligheten att bygga ut med autopilot och joystick, även på enkelmontage.

För kunder som önskar dubbla styrplatser så går det enkelt att bygga ut med valfri kombination av topp och eller sidmonterat reglage.