3 februari, 2021

Gör Transportstyrelsens SSA-utbildning i mobilen!

Nu kan Transportstyrelsens utbildning om sjösäkerhetsanordningar, SSA, göras i mobiltelefon eller på surfplatta.

Inför kommande fritidsbåtssäsong har Transportstyrelsen anpassat utbildningen om sjösäkerhetsanordningar så att den enkelt kan göras i mobilen eller på surfplattan. Foto: Jacob Sjöman/Transportstyrelsen

– Vi hoppas att fler upptäcker utbildningen. Framförallt inom fritidsbåtssektorn, där vi efter den gångna säsongen sett många nya båtägare med varierande kunskaper om utmärkning till sjöss med SSA, säger Mats Hörström.

Nya regler för utmärkning till sjöss, med sjösäkerhetsanordningar (SSA), började gälla den 1 juli 2017. För att höja kunskapsnivån om sjösäkerhetsanordningar har Transportstyrelsen tagit fram en interaktiv utbildning. Utbildningen är tillgänglig för alla.

Sjösäkerhetsanordningar består av fasta, flytande och virtuella objekt. Det kan vara till exempel fyrar, bojar eller prickar.

– De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att förstå. Av den orsaken skapade vi webbutbildningen samtidigt som vi utformade mer lättbegripliga regler. På så sätt vill vi underlätta för allmänheten och branschen att göra rätt, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen.

Inför kommande fritidsbåtssäsong har Transportstyrelsen anpassat utbildningen om sjösäkerhetsanordningar så att den enkelt kan göras i mobilen eller på surfplattan. Foto: Jacob Sjöman/Transportstyrelsen.