Tipsa om den australiska kalkrörsmasken!

Har du sett den australiska kalkrörsmasken? Länsstyrelsen Skåne vänder sig nu till allmänheten för att få veta mer om den potentiellt invasiva artens utbredning i Skåne.

Nyligen observerades den främmande arten australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus) i Lomma hamn. Tidigare har den hittats i Lagunens småbåtshamn i Limhamn.

─ Den australiska kalkrörsmasken är en art med ursprung i Indiska oceanen eller Stilla havet. Det är en främmande art i svenska vatten, som tills vidare bedöms som potentiellt invasiv. Bedömningen kan dock ändras om nya uppgifter framkommer som tyder på att arten är ett större hot mot svenska havsmiljöer än man först trott. Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans bedömt att vi ska försöka överblicka artens utbredning i Skåne, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne.

Artdatabanken beskriver arten som en ”dörrknackare”, en art som ännu inte etablerat sig i Sverige men som har potential att göra det. Maskarna bygger rör, upp till 1 dm långa och 2 mm breda. När många individer lever tätt tillsammans kan nätverket av maskarnas rör bygga meterlånga rev. Från flera håll i världen finns rapporter om att arten orsakat problem, till exempel genom att sätta igen vattenintag.

– Eftersom arten tål varierade salthalter klarar den att leva och etablera sig på spridda platser i världen, både i havet och i brackvatten. Om det inte finns stor konkurrens där arten etablerar sig riskerar den att ta över och ersätta inhemska arter.

– Stora bestånd av kalkrörsmaskar producerar stora mängder avfallsprodukter som kan sänka vattenkvalitén lokalt. Men deras filtrerande av vattnet kan faktiskt också ha en möjlig positiv effekt för ljus- och syreförhållanden. I områden med dålig vattenkvalité och dålig vattenomsättning kan arten fånga upp partiklar ur vattnet och förhindra att de hamnar på botten, säger Emma Persson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen hoppas nu få bättre överblick om artens förekomst i Skåne genom att vända sig till båtägare, hamnföreningar, dykare och andra med insyn under ytan och om vad som växer på båtar, bryggor, pålar och block i hamnar.

Rapportera hit

Misstänkta fynd av arten rapporteras (med uppgifter om när och var arten sågs och helst med foto).

1) Till ”Rappen” – Havs- och vattenmyndighetens verktyg för inrapportering av marina organismer.

2) Gärna också till artportalen – Sveriges Lantbruksuniversitets verktyg för inrapportering av arter.

3) Gärna också genom ett e-mail till Länsstyrelsen Skåne.


Så här ser den australiska kalkrörsmasken ut, som nyligen hittades i Lomma hamn. Foto: Per Olsson.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*