5 maj, 2021

Helt fel om båtmotorer och miljökrav i SVT-intervju

Debatten om båtar och miljö har aktualiserats den här veckan. I en intervju på SVT Nyheter säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, att det inte ställs några miljökrav på båtmotorer inom EU. Det är ett felaktigt uttalande. Efter Båtlivs påpekande korrigerades intervjun på eftermiddagen 5 maj och innehåller inte längre några felaktigheter.

I intervjun säger Karin Lexén bland annat “Idag ställs inga miljökrav på båtmotorer som säljs i EU”. Den uppgiften stämmer inte alls.

Se hela inslaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/naturskyddsforeningen-om-batlivets-klimatpaverkan-valdigt-allvarligt

De första avgasreglerna för båtmotorer kom på mitten av 1990-talet. 2009 skärptes kraven från amerikanska EPA (Environmental Protection Agency). Fortfarande får dock utombordarna släppa ut mer både i Europa och i USA. I Asien och Afrika saknas regleringar på många platser.

Europeiska fritidsbåtsdirektivet (RCD) harmoniserade sina krav med EPA för ett par år sedan så att alla bensindrivna inombordsmotorer nu behöver ha katalysator för att klara utsläppsnivåerna. Även för dieselmotorer skedde en sådan harmonisering. Denna harmonisering ses som viktig för hela industrin och har även följts av Australien som fört in samma regler för i första steget bensinmotorer. Inom EU kommer en översyn av reglerna att ske 2022.

Problemet på sjön är att utombordare får släppa ut drygt tre gånger så mycket kolväten och kväveoxider som inombordare med drev. För koloxid är nivån för utsläpp fyra gånger högre för utombordare jämfört med inombordare.

Lars-Åke Redéen

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Skärmdump från SVT Nyheter.