20 maj, 2021

Wear It, Sweden! Den bästa flytvästen är den du har på dig

85 procent av dem som anträffas omkomna genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor saknar flytväst. 80 procent är män på 50–90 år och de flesta drunkningsolyckorna inträffar i insjö och med mindre fritidsbåtar.

Årligen mister cirka 20 personer livet vid drunkningsolyckor med fritidsbåtar och totalt drunknar cirka 440 personer årligen i Sverige enligt studien; ”Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”, genomförd av Karolinska Institutet i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet och delfinansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publicerad januari 2021.

Den 21 maj inleds 2021 års flytvästkampanj; ”Wear It, Sweden! – Den bästa flytvästen är den du har på dig”. Olyckor i, på och vid vatten kan förebyggas med relativt enkla och i sammanhanget billiga åtgärder. Till exempel att alltid bära flytväst när man är på sjön. Det räddar liv!

– Årets kampanj inleds med den internationella flytvästdagen 21 maj. Då vill vi att så många som möjligt ”bär” vårt budskap, det vill säga flytvästen. Därmed uppmärksammar vi på vikten av att använda flytväst i samband med det vattenburna friluftslivet, säger Mikael Olausson, på Svenska Livräddningssällskapet.

Under året dyker ”Wear It, Sweden!” upp vid olika tillfällen där det finns anledning att uppmärksamma flytvästens betydelse för att rädda liv till sjöss.

”Wear It, Sweden! ”genomförs på initiativ av Svenska Livräddningssällskapet men budskapet bärs av en lång rad andra organisationer och myndigheter, bland andra:

Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, Svenska Kanotförbundet, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen, SMHI, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med flera

Info: https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/flytvastar