26 maj, 2021

Hamntillsyn i skärgården ska minska båtstölderna

Båtstölder är ett växande samhällsproblem och varje år stjäls båtar och båtmotorer för över 300 miljoner kronor. Trots den negativa utvecklingen saknas tillräckligt med konkreta åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Nu går ledande aktörer i försäkringsbranschen samman med Team Marin och lanserar Hamntillsyn för ökad trygghet i småbåtshamnar över hela landet.

Pressmeddelande:

Sverige är ett av de värst drabbade länderna i Europa när det gäller båtrelaterade stölder. Stölderna genomförs nästa uteslutande av internationella stöldligor. Under år 2020 polisanmäldes 5 115 stölder av båtar, båtmotorer och annan utrustning från båtar. Detta är visserligen en liten minskning jämfört med året innan, vilket sannolikt beror på att de internationella stöldligornas härjningar tillfälligt minskade när gränserna stängdes under pandemin. Risken är dock stor att stölderna tar fart igen när det blir lättare för ligorna att röra sig över gränserna igen. Kostnaderna för de båtrelaterade stölderna uppgår till uppskattningsvis 300 Mkr årligen.

Bilden: Motorstölder i Fiskebäckskil. Foto: Thomas Andersson.

Hamntillsyn är ett brottsförebyggande initiativ som lanseras av If, Trygg-Hansa, Svenska Sjö, Atlantica, Team Marin och Securitas och genomförs i samarbete med Larmtjänst. Den branschgemensamma satsningen möjliggör bevakning med väktare på vattenskotrar i svenska småbåtshamnar under sommarhalvåret i syfte att minska förekomsten av båtrelaterade stölder.

– De internationella stöldligornas härjningar skapar otrygghet och stora kostnader. Hamntillsyn är ett konkret initiativ för att bidra till ökad trygghet för båtägarna. Samtidigt vill vi uppmärksamma problemet med stölder som drabbar båtägare. Vi önskar att regeringen och berörda myndigheter tillsätter mer resurser och vidtar åtgärder som kraftfullt och långsiktigt motverkar problemet med internationella stöldligor. Den nya lagen som ger Tullen vissa befogenheter att ingripa vid utförsel av stöldgods från den 1 augusti är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräcklig, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Stölder av utomhusmotorer är ett stort problem och värdet på de stulna objekten ökar. En vanlig utombordsmotor kostar i dag runt 100 000 kr och under sommarmånaderna stjäls båtmotorer för 1 Mkr om dagen.

– Stöldligornas härjningar får stora negativa konsekvenser i samhället. Många båtägare blir brottsoffer, vilket skapar otrygghet och bidrar till att tilliten i samhället minskar. Dessutom riskerar båtägare att långsiktigt drabbas av högre försäkringspremier.  Försäkringsbranschen vill bidra till att motverka denna utveckling. Det krävs konkreta insatser och Hamntillsyn är ett bra komplement till Båtsamverkan för att öka tryggheten för fritidsbåtsägare ytterligare, fortsätter Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Fakta om Hamntillsyn:

Atlantica, If, Svenska Sjö, Trygg Hansa och Team Marin står bakom projektet och genomförs i samverkan med Larmtjänst. Hamntillsyn möjliggör bevakning med väktare på vattenskotrar i svenska småbåtshamnar under sommarhalvåret. Team Marins resursvattenskoter bemannas av Team Marins ordinarie resurser som jobbar till sjöss och är vana att hantera assistans- och skadeärenden. Securitas vattenskoter bemannas av väktare från Securitas under alla bevakningspass. Sjöpolisen är informerad om och ställer sig positiv till initiativet.

Så minskar du risken för båtstölder

  • Fyll i ett båtkort med alla uppgifter om din båt, inklusive motornummer och skrovnummer. Se till att rätt uppgifter även finns registrerade hos ditt försäkringsbolag.
  • Chansen att få tillbaka en stulen båt ökar betydligt om du kan beskriva i detalj hur den ser ut. Ge gärna båten ett tydligt signalement så att du enkelt kan berätta hur den skiljer sig från andra liknande båtar.
  • Gravera ID-märkning på flera ställen i skrov och motor till exempel med Securmarks eller Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.
  • Det bästa skyddet är att ha god tillsyn över båten och att lägga till i en bevakad hamn.
  • Lägg gärna till i en hamn med kameraövervakning och där medlemmarna även kontrollerar och bevakar andrahandsuthyrningen av båtplatser.
  • Utombordsmotorer måste vara fastlåsta med godkänt motorlås. Använd också gärna ett bultlås och lås fast båten vid bryggan med kätting och kraftigt hänglås.
  • Dyra båtar bör utrustas med spårsändare kopplad till larmcentral.
  • Utrustning som till exempel navigator, plotter, autopilot, VHF-radio och stereoanläggning som inte är fastmonterad ska du ta med hem efter båtfärden eller låsa in i båten.