15 juli, 2021

Skrämmande följder när en båt krockar vid 20 knop

Aldrig tidigare har Testfakta utfört ett krocktest av en båt. På uppdrag av norska Sjøfartsdirektoratet, norska Kystverket och Redningsselskapet kraschades en fritidsbåt med 20 knop vid RISE Research Institutes of Swedens krockbana i Borås. Resultatet var skrämmande.

Pressmeddelande:

Testet utfördes i en hastighet på 20 knop, en hastighet som majoriteten av våra fritidsbåtar kan uppnå. Vid ett plötsligt stopp vid denna hastighet (37 km/h) utsattes testdockorna för krafter motsvarande tolv gånger sin egen kroppsvikt.

Dockorna som användes i testet är tänkta att simulera en familj på fyra, med en kroppsvikt på 70 respektive 35 kg. Med hjälp av höghastighetskameror får du en brutal inblick i de krafter som spelas i testet. Alla dockorna kastas ut ur båten.

– Jag är inte förvånad över det drama vi ser med 20 knop. Det som skrämmer mig är att många kör mycket snabbare än detta, säger Klaus Hahn, vd på Testfakta.

Bilderna: Ett nytt test visar att ett plötsligt stopp med en båt på 20 knop kan vara väldigt dramatiskt. Foto: Anton Hedberg.