1 september, 2021

Lättare förutse algblomning med ny metod

Giftiga alger kan ställa till det rejält i havet. Musslor blir giftiga och fiskodlingar slås ut. Men trots att algerna och gifterna övervakas är det mycket svårt att på förhand inse när en giftalgsblomning ska inträffa.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet har upptäckt ett sätt att förbättra möjligheterna att förutsäga giftalgsblomningar.

– Genom att mäta mängden av de giftiga algernas fiender i vattnet kan man med större säkerhet förutse giftiga algblomningar, säger Erik Selander, marin forskare vid Göteborgs universitet.

Giftiga alger känner lukten av djurplankton och därför ökar de sin giftproduktion för att skydda sig från att bli uppätna. Hittills har det inte funnits tillräckligt högupplösta data för att djurplankton ska kunna användas till giftalgsprognoser. Men forskargruppen vid Göteborgs universitet fann en genväg som löste problemet.

– En enkel analys av en kemisk markör från djurplankton i musslorna kunde användas för att förbättra prognosen.  Analysen gör det möjligt att förutse giftalgsutbrott längre in i framtiden och med större säkerhet än tidigare, säger Erik Selander som leder arbetet.

Metoden är inte bara viktig för skaldjursätande kustbor, utan också för marina livsmedelsproducenter.

– Norska fiskodlare förlorade miljardbelopp sommaren 2019 när en giftig algblomning svepte fram längs kusten och dödade flera miljoner laxar. Med bättre förvarningar får odlarna chansen att vidta åtgärder och minimera förluster. Musselodlare kan till exempel planera sin skörd bättre.

Livsmedelproduktion från havsodling är även en viktig del i omställningen till en hållbarare framtid, och det ställer högre krav på giftalgsövervakning.

Forskarnas nästa steg är att testa metoden på en större mängd data för att se om metoden kan tillämpas på andra sorters giftiga alger än de som forskarna hittills undersökts.

– Förhoppningen är att metoden ska komma att användas i svensk miljöövervakning, säger Erik Selander.

Källa: Göteborgs universitet

Foto 1: Algblomning i havet.

Foto 2: På bilden syns en hoppkräfta tillsammans med en giftig alg (rund) och en ogiftig (mer avlång). Det giftiga algerna känner hoppkräftans doft och ökar sin giftproduktion. Fotograf: Erik Selander.