15 september, 2021

Nominera till miljöpriset 2022!

Såväl en enskild person som ett företag, en förening eller en organisation i Sverige kan nomineras. Alla kan nominera och nomineringen görs skriftligt med motivering och eventuellt annat underlag som belyser förtjänster hos den föreslagna mottagaren. Nomineringen lämnas per e-post till miljo@batunionen.se senast den sista september i år.

Svenska Båtunionens miljökommitté beslutar om mottagare av miljöpriset. Priset, i form av ett diplom och prissumma, överlämnas efter att mottagaren har offentliggjorts under festliga former i mars månad.

Svenska Båtunionens miljöpris instiftades 2020 för att uppmärksamma värdefulla insatser som gjorts till förmån för den marina miljön. Divers Against Ghost Nets tilldelades priset i år. Prissumman är 10 000 kr och kan delas på flera.
Mer information: https://batunionen.se/miljo/miljokommitten/miljopris/

Bildtext: Divers Against Ghost Nets fick SBU:s Miljöpris 2021 för sin insats att rena haven från spöknät och annat skräp. Foto: Divers Against Ghost Nets.